Sortowanie

Aktualne kryteria

  • polski
  • Kryk Barbara

Twórcy

  • Kryk Barbara

Lata wydania

Języki

  • polski
Filtry
Wyświetlone 1-10 z 15 rekordów.
Okładka
Badanie opinii studentów jako element systemu oceny jakości kształcenia na przykładzie studentów WNEiZ US
Burlita Augustyna
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis ; nr 273. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 23-34
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 wrz 2023
Okładka
Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010
Kryk Barbara
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, nr 1(19), s. 71-83
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 sie 2023
Okładka
Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Kryk Barbara
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 856. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 t. 2, s. 237-250
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2023
Okładka
Rola kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym w opinii przedstawicieli samorządów województwa zachodniopomorskiego
Kryk Barbara
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 2019, nr 18 (1), s. 81-92
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 kwi 2023
Okładka
Realizacja programu Gwarancje dla młodzieży w Polsce
Kryk Barbara
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 537, s. 33-43
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 kwi 2023
Okładka
Kalkulator kosztów zaniechania w praktyce
Kryk Barbara
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2017, t. 105, s. 277-291
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności
Kryk Barbara
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 479, s. 108-117
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
E-administracyjne uwarunkowania jakości życia jak wyraz transferu wiedzy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Kryk Barbara
Barometr Regionalny, 2014,t. 12 nr 2, s. 73-80
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Cele społeczne zrównoważonego rozwoju : Polska na tle UE
Kryk Barbara
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 465, s. 87-95.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 7 mar 2023
Okładka
Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego
Kryk Barbara
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8 iss. 3, pp. 85-95
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 mar 2023