Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • angielski
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 56

Dyscypliny naukowe

  • Nauki prawne

Lata wydania

Języki

  • angielski
Filtry
Wyświetlone 1-10 z 56 rekordów.
Okładka
The construction of the thetic acts by Czesław Znamierowski
Kupis Patryk
Roczniki Nauk Prawnych, 2022, t. 32 nr 4, s. 39-50
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 maj 2023
Okładka
Statelessness in the context of the migration crisis in Europe : a growing challenge for the international community
Szwed Agata
Croatian Yearbook of European Law and Policy, 2020, vol. 16, s. 301-317
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 maj 2023
Okładka
Remarks about targeted killing in the light of public international law
Łaski Piotr
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza = Adam Mickiewicz University Law Review, 2020, nr 11, s. 57-66
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 kwi 2023
Okładka
Regarding intentio operis in the texts of legal acts
Choduń Agnieszka
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, Rok 81 z. 4, s. 17-25
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 kwi 2023
Okładka
Polish experience in the search for the optimal model of performing and financing metropolitan tasks
Ofiarska Małgorzata
Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2022, vol. 7 no. 2, s. 173-189
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 kwi 2023
Okładka
O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych
Bogucki Olgierd
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, rok 81 z. 2, s. 51-65
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023
Okładka
Newest challenges of the European Union’s energy policy : legal aspects
Szwed Agata
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2022, vol. 6 no. 2, s. 17-29
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 mar 2023
Okładka
Appeal against administrative decision in part in the aspect of selected constitutional standards of the democratic rule of law
Kledzik Przemysław
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 4 (68), s. 289-300
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 mar 2023
Okładka
Meaning of activity of adjudication commissions in cases related to violation of public finance discipline in Polish legal system
Bożek Wojciech
Financial Law Review, 2019, iss. 16 no. 4, s. 56-67
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 mar 2023
Okładka
Mateusz Błachucki, Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)
Molski Rajmund
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2019, vol. 12(19), s. 215-223
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 mar 2023