Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 153

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 153 rekordów.
Okładka
The construction of the thetic acts by Czesław Znamierowski
Kupis Patryk
Roczniki Nauk Prawnych, 2022, t. 32 nr 4, s. 39-50
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 maj 2023
Okładka
Szczepienia ochronne : analiza prawno-finansowa
Trzeszczoń Dominika
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2022, tom 10 nr 3, s. 59-86
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2023
Okładka
Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi : wybrane zagadnienia
Flaga-Gieruszyńska Kinga
Gdańskie Studia Prawnicze, 2022, nr 5(57), s. 121-144
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 maj 2023
Okładka
Sposób kreacji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ujęciu historycznoprawnym
Zych Radosław
Roczniki Nauk Prawnych, 2019, t. 29 nr 2, s. 115-137
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 maj 2023
Okładka
Statelessness in the context of the migration crisis in Europe : a growing challenge for the international community
Szwed Agata
Croatian Yearbook of European Law and Policy, 2020, vol. 16, s. 301-317
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 maj 2023
Okładka
Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego", Toruń, 2 czerwca 2022 r.
Kołbuc Michał
Studia Wyborcze, 2022, t. 34, s. 139-142
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 maj 2023
Okładka
Seminarium międzynarodowe „The COVID-19 pandemic – legal and economic consequences. International perspective"
Acta Iuris Stetinensis, 2022, Nr 1 (37), s. 237-240, 15
Acta Iuris Stetinensis, 2022, Nr 1 (37), s. 237-240, 15
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 maj 2023
Okładka
Rola komisarza wyborczego w postępowaniu w sprawie protestu wyborczego w wyborach samorządowych
Pyrzyńska Agata
Studia Wyborcze, 2019, t. 28, s. 7-21
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 kwi 2023
Okładka
Remarks about targeted killing in the light of public international law
Łaski Piotr
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza = Adam Mickiewicz University Law Review, 2020, nr 11, s. 57-66
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 kwi 2023
Okładka
Regarding intentio operis in the texts of legal acts
Choduń Agnieszka
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, Rok 81 z. 4, s. 17-25
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 kwi 2023