Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 153

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 11-20 z 153 rekordów.
Okładka
Recenzja: Bronisław Sitek, Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa, ISBN 978-83-8085-872-5, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ss. 262
Bałaban Andrzej
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2021, nr 2 (60), s. 407-409
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 kwi 2023
Okładka
Profesor Stanisław Czepita (1954-2018)
Choduń Agnieszka
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, nr 1(19), s. 125-128
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 7 kwi 2023
Okładka
Prawo do eksponowania symboli religijnych w przestrzeni publicznej i jego ograniczenia : komparatystyczne rozważania prawne na gruncie orzecznictwa międzynarodowego i krajowego
Michałkiewicz-Kądziela Ewa
Kościół i Prawo, 2022, t. 11 no 2, s. 231-251
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Prawo do azylu : konstytucyjne i międzynarodowe regulacje prawne
Szwed Agata
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2020, nr 4 (56), s. 341-360
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Pozycja ustrojowa i zadania komisji skarg, wniosków i petycji
Koniuszewska Ewa
Roczniki Nauk Prawnych, 2019, vol. 29 no. 3, s. 201-217
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Postępowanie w sprawie odwołania prezesa regionalnej izby obrachunkowej
Zdyb Przemysław
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2020, nr 4 (56), s. 361-382
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako wartość dopełniająca prawną instytucję współdziałania w samorządzie terytorialnym
Ofiarska Małgorzata
Białostockie Studia Prawnicze, 2020, vol. 25 nr 1, s. 99-114
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Polish experience in the search for the optimal model of performing and financing metropolitan tasks
Ofiarska Małgorzata
Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2022, vol. 7 no. 2, s. 173-189
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 kwi 2023
Okładka
Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce” : Szczecin, 27 maja 2019 r.
Gmerek Karolina
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, rok 81 z. 4, s. 275-278
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 kwi 2023
Okładka
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych : wybrane zagadnienia na tle praktyki wyborów z 2018 r.
Pyrzyńska Agata
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2020, nr 1 (53), s. 193-213
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 mar 2023