Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 153

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 21-30 z 153 rekordów.
Okładka
Obowiązywanie opłaty targowej na przykładzie wybranych gmin w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim
Mańczyk Paweł
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2022, tom 10 nr 3, s. 41-57
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 mar 2023
Okładka
Obowiązek stosowania przez przedsiębiorców wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego
Kowalewska-Łukuć Magdalena
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, rok 81 z. 3, s. 87-99
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 mar 2023
Okładka
O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych
Bogucki Olgierd
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, rok 81 z. 2, s. 51-65
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023
Okładka
O konstytucyjnych wyznacznikach modelu finansowania zadań oświatowych i ich praktycznych konsekwencjach raz jeszcze
Wacinkiewicz Daniel
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 6 (70), s. 245-257
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023
Okładka
Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 §2a kodeksu wyborczego) na tle rozważań o gwarancjach realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne : aspekty praktyczne
Zych Radosław
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2020, nr 2 (54), s. 171-186
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023
Okładka
Newest challenges of the European Union’s energy policy : legal aspects
Szwed Agata
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2022, vol. 6 no. 2, s. 17-29
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 mar 2023
Okładka
Następstwa zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste wbrew celowi ustalonemu w treści tej umowy oraz przeznaczeniu gruntu wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Słotwiński Szymon
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, Rok 82 z. 1, s. 145-159
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 mar 2023
Okładka
Appeal against administrative decision in part in the aspect of selected constitutional standards of the democratic rule of law
Kledzik Przemysław
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 4 (68), s. 289-300
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 mar 2023
Okładka
Zarządzanie kryzysowe w czasach epidemii a ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela
Skoczylas Dominika
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 3 (67), s. 145-159
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 mar 2023