Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 153

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 41-50 z 153 rekordów.
Okładka
Local law of territorial self-government in the system of sources of law of the Third Polish Republic
Bałaban Andrzej
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2019, nr 6 (52), s. 63-76
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 mar 2023
Okładka
Interwar Romanists’ statements about the role and significance of Roman law
Zych Radosław
Studia Prawnoustrojowe, 2020, nr 50, s. 537-548
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Legal boundaries of digital identity creation
Michałkiewicz-Kądziela Ewa
Internet Policy Review, 2022, volume 11 issue 1, [br. s.]
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 mar 2023
Okładka
Ekskluzja społeczna a konstytucyjnie uwarunkowana godność człowieka
Cała-Wacinkiewicz Ewelina
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 5 (69), s. 253-265
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Can the use of algorithms enhance judicial independence? : reflections in the context of The Hague Declaration
Burdziak Konrad
Biuletyn Kryminologiczny, 2021, nr 28, s. 9-17
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 mar 2023
Okładka
The impact of the coronavirus pandemic on migration in the European Union
Szwed Agata
Studia Prawnicze KUL, 2021, nr 4(88), s. 183-199
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 mar 2023
Okładka
Tax instruments for supporting persons with disabilities as seen in the example of the rehabilitation relief in the personal income tax
Święch-Kujawska Katarzyna
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2022, t. 15 nr 2, s. 365-379,angielski
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
Problematyka terminów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych postanowieniem Marszałka Sejmu z 3 czerwca 2020 roku
Pyrzyńska Agata
Forum Prawnicze, 2022, nr 4 (72), s. 51-66
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
Opłata legalizacyjna – konstrukcja prawna oraz zasady wymiaru w świetle regulacji ustawy Prawo wodne
Ofiarska Małgorzata
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2022, tom 10 nr 2, s. 27-50
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
Ksiądz Stanisław Płodzień i jego "Rzymski proces cywilny" (BU KUL, rkps 1443A)
Jońca Maciej
Zeszyty Prawnicze, 2022, tom 22 nr 4, s. 93-110
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023