Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 153

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 61-70 z 153 rekordów.
Okładka
Konstytucyjna wolność przedsiębiorczości i jej ograniczenia ważnym interesem publicznym : uwagi w kontekście reżimów stanów nadzwyczajnych oraz zdarzeń okresu pandemii
Ciapała Jerzy
Przegląd Konstytucyjny, 2021, nr 3, s. 199-220
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 lut 2023
Okładka
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1.06.2017 r., III KK 492/16
Buczek Łukasz
Prawo w Działaniu, 2021, nr 47, s. 222-227
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lut 2023
Okładka
Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zdyb Przemysław
Horyzonty Polityki, 2022, tom 13 nr 45, s. 31-52
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 sty 2023
Okładka
[Dawid Kostecki, The philosophy of law by Marian Ignacy Morawski SJ - recenzja]
Jońca Maciej
Studia Prawnicze KUL, 2022, 4 (92), s. 147-150
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 sty 2023
Okładka
Przepisy o odpowiednim stosowaniu przepisów
Patryas Wojciech
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2022, rok 84 z. 3, s. 5-19
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 gru 2022
Okładka
Zmodyfikowane zasady udzielania i rozliczania premii termomodernizacyjnych
Ofiarska Małgorzata
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2021, nr 11(881), s. 16-24
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 gru 2022
Okładka
X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”, Szczecin, 24–25 maja 2021 r.
Gmerek Karolina
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2021, nr 3(28), s. 107-110
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 gru 2022
Okładka
Wybrane poglądy ks. prof. Antoniego Szymańskiego na prawo : uwagi na marginesie niepublikowanego rękopisu z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
Kupis Patryk
Kościół i Prawo, 2021, 10 (23) nr 2, s. 109-122
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 gru 2022
Okładka
Wpływ treści decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowej na obrót nieruchomościami
Słotwiński Szymon
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2022, r. 75 nr 3, s. 28-35
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 gru 2022
Okładka
Uwagi do polskiego systemu pozasądowej kompensacji szkód medycznych na tle nowozelandzkiego Injury Prevention, Rehabilitation, and Compensation Act
Białkowski Michał
Studia Prawnicze KUL, 2021, nr 3 (87), s. 7-28
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 gru 2022