Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 336

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 71-80 z 336 rekordów.
Okładka
The role of the Court in modelling the standard of equal treatment in employment : analysis of the judgment of the Court of Justice in case C-344/20
Kosińska Anna
Studia Prawa Wyznaniowego, 2023, t. 26, s. 353-371
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 sty 2024
Okładka
Prawo Unii Europejskiej jako gwarancja swobody działalności samorządowej i biznesowej
Bałaban Andrzej
Journal of Modern Science, 2023, vol. 52 no 3, pp. 101-112
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 sty 2024
Okładka
Prawne aspekty zarządzania środowiskiem na przykładzie gospodarki odpadami komunalnymi
Barczak Anna
Gdańskie Studia Prawnicze, 2023, t. 27 nr 4 (61), s. 266-283
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 sty 2024
Okładka
Małżonek osoby tymczasowo aresztowanej nie jest osobą samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 4 u.PIT) : glosa krytyczna do wyroku NSA z 21 listopada 2019 roku (sygn. akt II FSK 3905/17)
Mańczyk Paweł
Studia Administracyjne, 2023, nr 1 (17), s. 57-70
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 sty 2024
Okładka
Euthanasia and withdrawal of life-sustaining treatment in the case-law of the European Court of Human Rights : twenty years after pretty v. United Kingdom
Balcerzak Michał
Prawo i Więź, 2023, nr 3 (46), s. 115-132
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 gru 2023
Okładka
Europejskie modele regulacji podejmowania decyzji o zakończeniu życia
Milczarek Ewa
Przegląd Sejmowy, 2023, nr 5 (178), s. 209-224
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 gru 2023
Okładka
Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnoskarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
Pilarczyk Łukasz
Acta Iuris Stetinensis, 2023, vol. 42 nr 1, p. 113-134
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 gru 2023
Okładka
XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Ochrona interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym", Szczecin, 8–9 września 2022 roku
Woźna-Burdziak Weronika
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 43 nr 2, s. 219-222
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 gru 2023
Okładka
Wpłaty nawiązek i kar pieniężnych do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków
Sługocki Janusz
Prawo w Działaniu, 2023, t. 55. s. 56-71
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 gru 2023
Okładka
Why was it necessary to appoint a decentralized agency for coherent and safe management of the EU space programme? : commemnts on the EUSPA's mandate againts other EU agencies
Kosińska Anna Magdalena
Studia Iuridica, 2023, nr 97, s. 143-155
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 gru 2023