Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • zrównoważony rozwój

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 106

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 91-100 z 106 rekordów.
Okładka
Non-financial reporting as a challenge for the contemporary accounting system
Czaja-Cieszyńska Hanna
European Journal of Service Management, 2018, vol. 27/1 nr 3, s. 31-37
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 mar 2022
Okładka
Good regulation in the telecommunications and postal services markets as a necessary tool in the aspect of sustainable development and Society 5.0
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka
European Research Studies Journal, 2021, vol. 24 iss. 3B, pp. 399-411
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2022
Okładka
Employees as internal stakeholders in the concept of sustainable marketing : a comparative analysis of European and Asian market
Rudawska Edyta
International Journal of Contemporary Management, 2018, vol. 17, nr 4, s. 303-324
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 paź 2021
Okładka
Diversification of the global green bond market
Pawłowski Maciej
European Journal of Service Management, 2018, vol. 27/2 no. 3 pp. 331-337
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 paź 2021
Okładka
Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie
Skoczylas Wanda
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2018, z. 164, s. 117-135
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 paź 2021
Okładka
Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016
Czyżycki Rafał
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 4 (133) t. 1, s. 81-93
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 mar 2022
Okładka
Finansowanie transportu zrównoważonego na rynku obligacji
Pawłowski Maciej
Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, nr 382, s. 160-169
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 wrz 2021
Okładka
Total cost of ownership and its potential consequences for the development of the hydrogen fuel cell powered vehicle market in Poland
Wróblewski Piotr
Energies, 2021, vol. 14 issue 8, [br. s.], 2131
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 mar 2022
Okładka
The symbiotic mutualism between co-creation and entrepreneurship
Misiak-Kwit Sandra
Sustainability, 2021, vol. 13 iss. 11, [br. s.], 6285
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 lut 2022
Okładka
The relationship between banks and company business models : sustainability context
Zioło Magdalena
Procedia Computer Science, 2020, vol. 176, pp. 1507-1516
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 wrz 2021