Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US

Kategorie

Lata wydania

Filtry
Wyświetlone 61-70 z 5 906 rekordów.
Okładka
Komponenty funkcjonowania psychospołecznego nosicielek mutacji genów BRCA1 i/lub BRCA2
Michałowska Sylwia
Psychiatria, 2018, t. 15 nr 4, s. 234-240
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi
Jarecki Wojciech
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17 (32) z. 3, s. 137-144
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kompetencje menedżerów w procesie oceny i motywowania pracowników
Kucharski Adam
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetiniensis. Oeconomica, 2013, nr 301(71), s. 35-42
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie powoływania sędziów : refleksje krytyczne
Ciapała Jerzy
Gdańskie Studia Prawnicze, 2018, t. 40, s. 493-506
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kolokacje terminologiczne i terminy wielowyrazowe w słownikach specjalistycznych : na przykładzie leksyki motoryzacyjnej
Lisiecka-Czop Magdalena
Applied Linguistics Papers, 2018, 25/3, s. 17-28
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kolektyw edukacyjny 2.0. : między inspiracjami lekturą prac Makarenki a Latourem
Chutorański Maksymilian
Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education, 2017, nr 4(39), s. 22-30
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Knowledge management systems: issues in enterprise human capital management implementation in transition economy
Mishchuk Halyna
Polish Journal of Management Studies, 2016, vol.14 no1, s. 163-173.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kilka uwag w zakresie granic przestrzennych pasa drogowego drogi publicznej
Kledzik Przemysław
Roczniki Nauk Prawnych, 2016, t. 26 nr 1, s. 139-159
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kilka uwag o strukturze demografii Polski w latach 1989-2013
Kowgier Henryk
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016, t. 8 nr 1, s. 125-136.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Kilka uwag o frazeologizmach w słownikach dwujęzycznych online
Lisiecka-Czop Magdalena
Applied Linguistics Papers, 2018, vol. 25/1, s. 39-50
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023