Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • zrównoważony rozwój

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 109

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 61-70 z 109 rekordów.
Okładka
Zrównoważony rozwój transportu jako wyzwanie ekonomiczne
Załoga Elżbieta
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 871. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, 30, s. 141-154
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 paź 2022
Okładka
Świadomość ekologiczna Polaków – przegląd badań
Kłos Lidia
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 826. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 t.2, s. 34-44.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 sie 2022
Okładka
Sytuacja na globalnym rynku surowców energetycznych i perspektywy rozwoju do 2030
Miciuła Ireneusz
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 826. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 41/2, s. 309-321
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 sie 2022
Okładka
Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej
Gadomska-Lila Katarzyna
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 t. 1, s. 299-309.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 cze 2022
Okładka
Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
Rabe Marcin
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2016, nr 46/2, s. 117-124
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 cze 2022
Okładka
Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej : koncepcja i założenia metodyczne
Dembińska Izabela
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 107-116
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 cze 2022
Okładka
Inwestycje termomodernizacyjne spółdzielni mieszkaniowych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
Kryk Barbara
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 44/1, s. 161-172
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 cze 2022
Okładka
Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
Mućko Przemysław
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2(80) cz. 2, s. 481-491.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 maj 2022
Okładka
Wybrane uwarunkowania środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Kłos Lidia
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 172-181
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 maj 2022
Okładka
Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu : (wybrane zagadnienia)
Dubiński Łukasz
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 cz. 1, s. 33-42
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 maj 2022