Sortowanie

Aktualne kryteria

  • angielski
  • polski

Lata wydania

Miejsca

Języki

  • angielski
  • polski
Filtry
Wyświetlone 11-20 z 25 rekordów.
Okładka
O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych
Bogucki Olgierd
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, rok 81 z. 2, s. 51-65
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023
Okładka
Body image assessment and quality of life in patients with atopic dermatitis
Mikołajczyk Joanna
Dermatology Review = Przegląd Dermatologiczny, 2017, vol. 104 nr 2, s. 92-102
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 mar 2023
Okładka
Uniwersytety na rubieżach : konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne.
Murawska Anna
https://wnus.edu.pl/uspsw/pl/issue/1251/
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 sty 2023
Okładka
Uniwersytet - raport z rubieży
Murawska Anna
https://wnus.edu.pl/uspsw/pl/issue/1250/
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 sty 2023
Okładka
Postawy rodzicielskie a agresja młodzieży w subkulturze Emo
Chęć Magdalena
Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2016, vol. 50 nr 1, s. 19-28
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 cze 2022
Okładka
The work of people with deeper intellectual disability as a source of emancipation in the context of personal fulfilment
Ramik-Mażewska Irena
Interdisciplinary Conexts of Special Pedagogy=Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2017, nr 17, s. 245-262
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 maj 2022
Okładka
Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 10 listopada 2016 r., sygn. VI Ka 431/16 (aprobująca)
Buczek Łukasz
Przegląd Policyjny, 2021, vol. 141 no. 1, s. 325-330
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 mar 2022
Okładka
Wpływ uwarunkowań fizjograficznych i historycznych na kształtowanie systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Szczecina
Kupiec Michał
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2020, vol. 43 (1), s. 115-140
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 wrz 2021
Okładka
Stereotypy kontra realia: wstyd i sposoby radzenia sobie z nim przez osoby zdrowe i chore na stwardnienie rozsiane – badanie wstępne
Furmańska Joanna
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2020, vol. 29 nr 1, s. 11-24
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 wrz 2021
Okładka
Marital dialogue and dialogue with God in the lives of saints : Luigi and Maria Quattrocchi and Louis and Zelia Martin
Bukalski Sławomir
Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2021, t. 46 nr 2, s. 357-374
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 mar 2022