Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Szczecin

Lata wydania

Miejsca

  • Szczecin

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 176 rekordów.
Okładka
Real hyperfields
Stojałowska Hanna
Szczecin, 2024
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Wpływ kompetencji finansowych na poziom ubankowienia i oszczędności osób młodych w Polsce
Wyszkowska-Kaniewska Olga
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Modelowanie wielokryterialne w ewaluacji narzędzi do komponowania procesów biznesowych
Matan Krzysztof
Szczecin, 2024
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie zawodów prawniczych
Grabowska Marta Olga
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Zrównoważona konkurencyjność regionów w Polsce
Palimąka Karolina
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Przestrzenne determinanty funkcjonowania nadmorskiego systemu bezpieczeństwa wodnego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Olejniczak Remigiusz
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Ekonomiczno-finansowe aspekty wykorzystania technologii blockchain w wybranych sektorach polskiej gospodarki
Wąsik Agnieszka
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach medialnych pod wpływem zjawiska konwergencji mediów
Osek Izabela
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Urząd sakramentalny we współpracy świeckich z duchownymi w misji Kościoła. Perspektywa teologiczno-kanoniczna
Wojtczak Jan
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 6 cze 2024