Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Ekonomia i finanse

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 195 rekordów.
Okładka
Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2020
Prusinowski Michał
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 26 wrz 2023
Okładka
Morsko-lądowy łańcuch transportowy dla obsługi ładunków chłodzonych między Hiszpanią a Polską
Kalinowski Marcin
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 26 wrz 2023
Okładka
Realistyczność jako kryterium oceny wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Siwek Kacper
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 26 wrz 2023
Okładka
Traffic and freight flow predictions and effects of capacity expansion in the urban–port road interface : the case of a port city in Poland
Lis Christian
Maritime Policy & Management, 2023, vol. 50 iss. 7, s. 1005-1026
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 sie 2023
Okładka
The driving factors of Italy’s CO2 emissions based on the STIRPAT model : ARDL, FMOLS, DOLS, and CCR approaches
Pattak Dulal Chandra
Energies, 2023, t. 16 z. 15 (5845), s. 1-21
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 sie 2023
Okładka
Machine learning in exploration the decoupling paradigm in transport
Szaruga Elżbieta
Procedia Computer Science, 2022, vol. 207, pp. 3904-3914
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 sie 2023
Okładka
Indian agriculture and rural economy in terms of the COVID-19 pandemic
Mrozek Michał
Scientific Journal. Problems of World Agriculture / Warsaw University of Life Sciences - SGGW = Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2022, t. 22 nr 4, s. 35-46
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 sie 2023
Okładka
Financial constraints of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the Indonesia creative industries
Nareswari Ninditya
Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 2022, vol. 25 no. 3, s. 312-321, 5
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 sie 2023
Okładka
Application of multivariate statistical analysis to assess the implementation of Sustainable Development Goal 8 in European Union countries
Bieszk-Stolorz Beata
Wiadomości Statystyczne, 2023, 68 (3), s. 22-43
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 sie 2023