Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Dziedzina nauk społecznych

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 1032

Lata wydania

Miejsca

Filtry
Wyświetlone 51-60 z 1 032 rekordów.
Okładka
Ogólnopolskie seminarium naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji : dezinformacja w kampaniach wyborczych”, Toruń, dnia 3 lutego 2022 roku
Kołbuc Michał
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 42 z. 1, s. 271-274
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego”, Szczecin, 20-21 października 2022 roku
Słotwińska Karolina
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 43 z. 2, s. 233-237
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny” Szczecin, 31 marca 2022 roku
Marchewka Jakub
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 42 z. 1, s. 279–290
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ocena oddziaływania rozwoju infrastruktury drogowej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw sektora transportowego : badania sondażowe
Wiśniewski Tomasz
Gospodarka Materiałowa & Logistyka = Material Economy and Logistics Journal, 2022, nr 12, s. 34-44
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023
Okładka
O znaczeniu konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia rodzinnego w procesie stosowania prawa
Dadańska Katarzyna Anna
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 74 nr 4, s. 173-192
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023
Okładka
O potrzebie zmiany polskiej konstytucji
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 4 z. 74, s. 53-65
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lis 2023
Okładka
Non-linear effect of Environmental, Social, and Governance on corporate performance (study in non-financial firms listed on Indonesia Stock Exchange)
Nareswari Ninditya
Ekonomia Międzynarodowa, 2022, z. 40, s. 154-170
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Niedopasowanie kompetencji w organizacjach o zróżnicowanej wielkości
Jarecki Wojciech
Perspektywy Kultury, 2023, t. 41 nr 2/2, s. 389-410
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych : badania rozpoznawcze
Karapuda Julia Magdalena
Konteksty Pedagogiczne, 2023, nr 1 (20), s. 73-83
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Musimy nauczyć się różnić : rozmowa przeprowadzona w dniu 11 maja 2022 roku z prof. Romanem Leppertem
Cywiński Aleksander
Parezja, 2022, nr 1(17), s. 113-126
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 lis 2023