Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o polityce i administracji

Dyscypliny naukowe

  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o polityce i administracji

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 44 rekordów.
Okładka
Implementation of the right of man of trust to register the work of precinct electoral commissions in the context of personal data legal protection
Zych Radosław
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 6 (70), s. 453-463
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Generał Broni Lucjan Żeligowski (1865–1947) : przyczynek do biografii
Wojtaszak Andrzej
Polish Biographical Studies, 2019, nr 7, s. 67-93
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2023
Okładka
Konstytucyjna zasada proporcjonalności wyborów a wielkość okręgu i metoda podziału mandatów : symulacja zmiany parametrów na przykładzie wyników głosowania w wyborach do Sejmu RP
Peszyński Wojciech
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 2 (66), s. 163-176
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 mar 2023
Okładka
Emotional dynamics of populism and its non-populist alternatives : discussing the role of compassion and pride
Wawrzyński Patryk
Polish Political Science Yearbook, 2022, vol. 51 iss. 4, pp. 1-16
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 mar 2023
Okładka
Działalność Augustinasa Voldemarasa jako kreatora litewskiej polityki zagranicznej wobec Polski, Niemiec i ZSRR w latach 1926–1929
Malužinas Martinas
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 2019, t. 54 z. 2, s. 151-177
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Dynamics and variability of the conflict in Ukraine : condition and perspektive analysis
Orzechowski Marcin
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2022, r. 20 zeszyt 2, s. 93-106
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Directions and scope of amendments in Polish electoral criminal law of 2018
Zych Radosław
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 2 (66), s. 321-336
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Definition and typology of European Union missions
Wojnicz Luiza
Reality of Politics : estimates, comments, forecasts, 2019, no. 10, s. 161-176
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 mar 2023
Okładka
Youth policy in the Baltic Sea Region : a case study of Lithuanian, Latvian, Estonian,and Polish youth participation in the BSSSC Working Group on Youth Policy
Szulc Marta
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2021, z. 3(19), s. 101-119
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lut 2023
Okładka
Women in Rojava : a project of gender equal society
Guler Mehmet Sait
Reality of Politics, 2022, no 22 iss. 4, s. 28-41
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lut 2023