Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Dziedzina nauk społecznych
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 244

Dyscypliny naukowe

  • Dziedzina nauk społecznych
  • Nauki prawne

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 244 rekordów.
Okładka
Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego : Cz. 2
Rylski Mikołaj
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2023, t. 64 nr 2, s. 7-21
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 lis 2023
Okładka
Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego : Cz.1
Rylski Mikołaj
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2023, t. 64 nr 1, s. 12-23
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 lis 2023
Okładka
Ponownie o błędnym ujęciu podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary w Kodeksie karnym z 1997 r. (replika na głos K. Kmąka)
Pohl Łukasz
Prawo w Działaniu, 2023, t. 55, s. 286-299
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 lis 2023
Okładka
Pojęcie legitymizacji na przykładzie statusu sędziego w polskim prawie konstytucyjnym
Nowotko Paweł
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, vol. 3 (73), s. 25-36
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 lis 2023
Okładka
Opłata paszportowa – charakter prawny, konstrukcja, funkcje i przeznaczenie wpływów
Ofiarski Zbigniew
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2023, tom 11 nr 1, s. 9-32
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolskie seminarium naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji : dezinformacja w kampaniach wyborczych”, Toruń, dnia 3 lutego 2022 roku
Kołbuc Michał
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 42 z. 1, s. 271-274
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego”, Szczecin, 20-21 października 2022 roku
Słotwińska Karolina
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 43 z. 2, s. 233-237
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny” Szczecin, 31 marca 2022 roku
Marchewka Jakub
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 42 z. 1, s. 279–290
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
O znaczeniu konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia rodzinnego w procesie stosowania prawa
Dadańska Katarzyna Anna
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 74 nr 4, s. 173-192
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023