Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Dziedzina nauk społecznych

Lata wydania

Miejsca

Filtry
Wyświetlone 21-30 z 956 rekordów.
Okładka
Specustawa jądrowa i prawo atomowe (ocena wybranych planów legislacyjnych)
Dubiński Łukasz
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2022, nr 2 (11), s. 84-91
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 sie 2023
Okładka
Selected aspects of informatisation of judicial enforcement proceedings
Flaga-Gieruszyńska Kinga
Journal of Modern Science, 023, vol. 51 z. 2, s. 307-327
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Sami sobie o sobie : przedzjazdowa ankieta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Bukraba-Rylska Izabella
Kultura i Społeczeństwo, 2023, t. 67 z. 2, s. 231-284
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Report from the Polish scholarly conference “Social inclusion of persons with disabilities” Międzyzdroje, 23–24 September 2021
Szwed Agata
Studia Administracyjne, 2022, nr 1(15), s. 95-104
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Recenzja monografii Marcina Stoczkiewicza, Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 470
Barczak Anna
Studia Administracyjne, 2022, Nr 1 (15), s. 85-87
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Przygotowania niemieckie w celu obrony miasta oraz działania bojowe 1 i 2 Frontu Białoruskiego przed „bitwą o Szczecin” (marzec–kwiecień 1945roku)
Wybranowski Dariusz
Acta Universitatis Lodzienzis : Folia Historica, 2022, nr 111, s. 337-375
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Przekraczanie granic subsystemowych w rodzinie : analiza doświadczeń młodych opiekunów (young carers) w kontekście praw dziecka
Chojnacka Barbara
Paedagogia Christiana, 2022, vol. 50 no. 2, s. 143-164
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Prawny system gospodarki odpadami w lasach państwowych w Polsce
Barczak Anna
Roczniki Nauk Prawnych, 2022, t. 32 nr 4, s. 7-25
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w świetle prawa : wybrane zagadnienia
Górski Marek
Studia Prawa Publicznego, 2022, nr 3 (39), s. 161-174
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sie 2023
Okładka
Polityka równościowa Unii Europejskiej : implikacje dla bezpieczeństwa kobiet
Raba-Schulze Aleksandra
Rocznik Integracji Europejskiej, 2022, nr 16, s. 337-347
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 sie 2023