Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Dziedzina nauk społecznych

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 21-30 z 604 rekordów.
Okładka
Energy efficiency in the Industry 4.0 Era : attributes of teal organisations
Miśkiewicz Radosław
Energies, 2021, vol. 14 iss. 20, [br. s.], 6776
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 mar 2023
Okładka
Energy and labor intensity of manufacturing processes progressing toward sustainable development : a systematic literature review and SWOT analysis for a steel manufacturing company
Depczyński Radosław
Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2022, no. 72, s. 201-210
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 mar 2023
Okładka
Emotional dynamics of populism and its non-populist alternatives : discussing the role of compassion and pride
Wawrzyński Patryk
Polish Political Science Yearbook, 2022, vol. 51 iss. 4, pp. 1-16
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 mar 2023
Okładka
Employee-related disclosures in non-financial reports : evidence from Poland
Czaja-Cieszyńska Hanna
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2022, vol. 46 nr 3, s. 285-302
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 mar 2023
Okładka
Efficiency of the consumption of energy in the road transport of goods in the context of the energy crisis
Milewski Dariusz
Energies, 2023, vol.16 iss. 3, [br. s.], 1257
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Działalność Augustinasa Voldemarasa jako kreatora litewskiej polityki zagranicznej wobec Polski, Niemiec i ZSRR w latach 1926–1929
Malužinas Martinas
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 2019, t. 54 z. 2, s. 151-177
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Dynamics and variability of the conflict in Ukraine : condition and perspektive analysis
Orzechowski Marcin
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2022, r. 20 zeszyt 2, s. 93-106
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Does the bankrupt cheat? : impact of accounting manipulations on the effectiveness of a bankruptcy prediction
Mućko Przemysław
PLoS ONE, 2023, 18 (1), [br. s.], 0280384
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Digitalizacja usług pocztowych
Drab-Kurowska Anna
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, nr 4 (46), s. 66-78
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Ekskluzja społeczna a konstytucyjnie uwarunkowana godność człowieka
Cała-Wacinkiewicz Ewelina
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 5 (69), s. 253-265
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023