Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Dziedzina nauk społecznych

Lata wydania

Miejsca

Filtry
Wyświetlone 31-40 z 957 rekordów.
Okładka
Polityka równościowa Unii Europejskiej : implikacje dla bezpieczeństwa kobiet
Raba-Schulze Aleksandra
Rocznik Integracji Europejskiej, 2022, nr 16, s. 337-347
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 sie 2023
Okładka
Personal data protection in the energy services market : selected issues
Klich Aleksandra
Journal of Modern Science, 2023, vol. 51 z. 2, s. 645-668
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 sie 2023
Okładka
Oznaczenie inkasenta poprzez cechy indywidualne : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2020 roku, sygn. akt I SA/Gd 744/20
Gnych-Pietrzak Wiktor
Acta Iuris Stetinensis, 2022, nr 4(40), s. 213-222
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 sie 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku
Cieśla Jakub
Acta Iuris Stetinensis, 2022, nr 3 (39), s. 295-302, 18
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 sie 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych” Warszawa, 25–26 listopada 2021 roku
Szwed Agata
Acta Iuris Stetinensis, 2022, nr 3 (39), s. 291-293
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 sie 2023
Okładka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 lat Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, Szczecin, 28 stycznia 2022 roku
Szwed Agata
Acta Iuris Stetinensis, 2022, 4(40), s. 333-337
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 sie 2023
Okładka
Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych
Jasińska Marta
Acta Iuris Stetinensis, 2022, 4(40), s. 57-70
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 sie 2023
Okładka
Od pomocy ubogim do pracy socjalnej : wybrane historyczne aspekty niemieckiej tradycji pomocy społecznej i pracy socjalnej
Sander Aleksandra
Praca Socjalna : [kwartalnik redagowany w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego], 2022, t. 37 nr 2, s. 81-95
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 sie 2023
Okładka
Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w polskim procesie karnym i cywilnym : uwagi krytyczne
Dąbrowski Kamil
Acta Iuris Stetinensis, 2022, vol. 40 nr 4, s. 43-56
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 sie 2023
Okładka
Metody pracy terapeutycznej z pacjentami z afazją
Chilman Agata
Konteksty Pedagogiczne, 2022, t. 2 nr 19, s. 33-42
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 sie 2023