Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Dyscypliny naukowe

  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Lata wydania

Miejsca

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 87 rekordów.
Okładka
Functions of colours and coloured objects in Slavic culture : magic, folklore and language
Komorowska Ewa
Beyond Philology, 2023, nr 20/3, s. 9-26
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 maj 2024
Okładka
New phraseological compounds "dywan" in modern Polish language
Ignatowicz-Skowrońska Jolanta
Poznańskie Studia Polonistyczne, 2023, t. 30 (50) nr 2, s. 29-43
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 kwi 2024
Okładka
O czym wiosną i latem rozmawiają ogrodnicy? : kilka uwag o wpływie pór roku na komunikację w Internecie (na podstawie serwisu Instagram)
Kondzioła-Pich Katarzyna
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2022, vol. 40 no 1, pp. 221-238
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 kwi 2024
Okładka
L’environnement virtuel en tant que locus amoenus : avantages et dangers présentés depuis la perspective de la didactique des langues étrangères
Piegzik Wioletta A.
Studia Filologiczne, 2021, t. 34 cz. 1, s. 305-321
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 kwi 2024
Okładka
Kultura pisania Artura Daniela Liskowackiego
Kołodziejek Ewa
Autobiografia : literatura, kultura, media : Aa@, 2021, nr 2 (17), s. 77-86
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 kwi 2024
Okładka
Die Präposition „auf” als Verkettungskomponente
Pilarski Anna
Studia Linguistica, 2021, t. 40, s. 57-75
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 kwi 2024
Okładka
Kilka uwag o tłumaczeniu piosenek na marginesie rozważań nad przekładem utworu Toss a coin to your witcher na język polski i niemiecki : analiza porównawcza
Lesner Emil
Applied Linguistics Papers, 2023, t. 27 nr 3, s. 34-49
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 kwi 2024
Okładka
Expressions in the Description of Orthodox Christianity in Kronika, to jest historyja świata by Marcin Bielski (1564)
Kozaryn Dorota
Poznańskie Studia Polonistyczne, 2023, t. 30 nr 2, s. 61-78
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 kwi 2024
Okładka
Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska (Hrsg.): „Studia Germanica Gedanensia 41“, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, 376 S.
Sulikowska Anna
Germanica Wratislaviensia, 2021, t. 146, s. 108-111
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 kwi 2024
Okładka
Elaboration sites and prepositional meaning construction in English and Polish
Brenda Maria
Research in Language, 2023, vol. 21 no 2, pp. 117-128
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 mar 2024