Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Pedagogika

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 134 rekordów.
Okładka
Growth prospects for the silver economy in the market segment of residential care services provided to dependent elderly people
Iwański Rafał
Economics and Business Review, 2024, vol. 10 no 2, pp. 30-51
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 cze 2024
Okładka
Rosnące znaczenie ewaluacji w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej
Nowotniak Justyna
Kultura i Edukacja, 2024, nr 1 (143), s. 42-59
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 cze 2024
Okładka
Humoreski, felietony, drobiazgi satyryczne : formy publicznego intelektualizmu Janusza Korczaka
Czerepaniak-Walczak Maria
Kwartalnik Pedagogiczny, 2022, t. 67 nr 4 (266), s. 47-58
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 maj 2024
Okładka
Bolesław Sadaj (1908-1997) : badacz dziejów oświaty regionalnej
Żakowska Barbara
Studia Edukacyjne, 2022, nr 66, s. 35-44
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 maj 2024
Okładka
Spółdzielczość uczniowska w Polsce w okresie międzywojennym i jej walory wychowawcze
Magiera Elżbieta
Roczniki Pedagogiczne, 2024, vol. 16 (52) no 1, pp. 117-128
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 maj 2024
Okładka
Edukacja i nauczyciel : psychologiczne aspekty poznania społecznego
Karapuda Julia Magdalena
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2024, vol. 16 (52) no 1, pp. 43-57
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 maj 2024
Okładka
Opieka zdrowotna nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz nad noworodkiem finansowana ze środków publicznych
Jarzębińska Aneta
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2024, t. 626 nr 1, s. 3-15
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 kwi 2024
Okładka
Od Korczaka do Kulmowej : o ekopoezji Joanny Kulmowej i "ekopoetyckich" zabawach siedmiolatków
Chęcińska Urszula
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2024, vol. 19 no 1 (72), pp. 53-64
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 kwi 2024
Okładka
Wadliwa pozycja języka w realizacjach fonemu samogłoskowego /i/ oraz w realizacjach fonemów spółgłoskowych /ɕ, ʑ, ʨ, ʥ, ɲ, j/
Konopska Lilianna
Logopedia, 2023, vol. 52 nr 2, pp. 13-35
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 kwi 2024
Okładka
Relacja rodzeństwa w rodzinie z doświadczeniem parentyfikacji : perspektywa biograficzna
Chojnacka Barbara
Roczniki Pedagogiczne, 2024, vol. 16 (52) no 1, pp. 99-116
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 kwi 2024