Sortowanie

Aktualne kryteria

  • polski
  • Nauki prawne

Lata wydania

Miejsca

Języki

  • polski
Filtry
Wyświetlone 1-10 z 73 rekordów.
Okładka
Ekskluzja społeczna a konstytucyjnie uwarunkowana godność człowieka
Cała-Wacinkiewicz Ewelina
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 5 (69), s. 253-265
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Działalność gospodarcza syndyka masy upadłościowej w postępowaniu upadłościowym
Terlecki Radosław
Szczecin, 2022
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 24 mar 2023
Okładka
Procesowe instrumenty ochrony dobra dziecka w sprawach małżeńskich
Szok Natalia
Szczecin, 2022
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 24 mar 2023
Okładka
Problematyka terminów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych postanowieniem Marszałka Sejmu z 3 czerwca 2020 roku
Pyrzyńska Agata
Forum Prawnicze, 2022, nr 4 (72), s. 51-66
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
Opłata legalizacyjna – konstrukcja prawna oraz zasady wymiaru w świetle regulacji ustawy Prawo wodne
Ofiarska Małgorzata
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2022, tom 10 nr 2, s. 27-50
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
Ksiądz Stanisław Płodzień i jego "Rzymski proces cywilny" (BU KUL, rkps 1443A)
Jońca Maciej
Zeszyty Prawnicze, 2022, tom 22 nr 4, s. 93-110
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
Skarga na czynności komornika jako podstawowy środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
Flaga-Gieruszyńska Kinga
Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, 2022, 1, s. 21-35
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lut 2023
Okładka
Prawne aspekty automatyzacji przyznawania i wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Szyjewska-Bagińska Joanna
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2022, nr 4, s. 36-44
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023
Okładka
Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Święch-Kujawska Katarzyna
Studia Prawnicze KUL, 2022, 3 (91), s. 155-170
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa "Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami" Międzyzdroje, 23-24 września 2021 roku
Szwed Agata
Acta Iuris Stetinensis, 2022, nr 1 (37), s. 241-251
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023