Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Nauki prawne

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 266 rekordów.
Okładka
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Towards the Polish Climate Protection Act”, Szczecin, 7 września 2022
Stoczkiewicz Marcin
Studia Administracyjne, 2023, nr 1 (17), s. 75-79
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 gru 2023
Okładka
Rzetelność jako konstytucyjny wymóg jakości działania administracji publicznej
Sługocki Janusz
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, vol. 3 (73), s. 13-23
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 gru 2023
Okładka
Rozważania wokół (nie)dopuszczalności przedłużenia kadencji organów samorządu terytorialnego
Pyrzyńska Agata
Przegląd Konstytucyjny, 2023, iss. 2, pp. 113-135
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 gru 2023
Okładka
Realizacja prawa do petycji przez mieszkańców gminy na tle regulacji konstytucyjnych
Koniuszewska Ewa
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 4 nr 74, s. 135-150
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 lis 2023
Okładka
Publicznoprawne instrumenty kontroli wykonywania obowiązków przez doktoranta
Szymczak Iwona
Krytyka Prawa, 2023, t. 15 nr 3, s. 31-45
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 lis 2023
Okładka
Przestępstwo uchylania się od wykonania środka kompensacyjnego (art. 244c Kodeksu karnego) - ocena zasadności wprowadzenia regulacji
Pilarczyk Łukasz
Prawo w Działaniu, 2023, t. 55, s. 182-203
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 lis 2023
Okładka
Przekraczanie językowej granicy władzy interpretowania prawa
Bogucki Olgierd
Horyzonty Polityki, 2023, vol. 14 no 48, pp. 79-96
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 lis 2023
Okładka
Problematyczny "podatek od deszczu" : uwagi na tle rozbieżności orzeczniczych w kwestii opłat za wody opadowe i roztopowe nakładanych na mieszkańców gmin
Milczarek Ewa
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2023, z. 1 (77), s. 9-23
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 lis 2023
Okładka
Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego : Cz. 2
Rylski Mikołaj
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2023, t. 64 nr 2, s. 7-21
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 28 lis 2023