Sortowanie

Aktualne kryteria

  • językowy obraz świata

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów.
Okładka
Językowa kreacja miasta w „Bambino” Ingi Iwasiów
Szlachta Agnieszka
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2013, t. 12, s. 221-236
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Profile semantyczne przyjaciela i wroga w polsko-, rosyjsko- i niemieckojęzycznym obrazie świata
Gawarkiewicz Roman
Studia Rossica Posnaniensia, 2021, t. 46 nr 1, s. 51-69
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 gru 2022
Okładka
Archeologia świadomości językowej Polaków i Rosjan : analiza porównawcza na materiałach polskiego i rosyjskiego słownika asocjacyjnego
Gawarkiewicz Roman
Etnolingwistyka : problemy języka i kultury, 2016, nr 28, s. 151-164
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 maj 2022
Okładka
The archeology of linguistic awereness of Poles and Russians : comparative analysis of Polish and Russian associative dictionaries
Gawarkiewicz Roman
Etnolingwistyka : problemy języka i kultury=Ethnolinguistics : issues in language and culture, 2017, 28, s. 153-168
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 maj 2022
Okładka
Vospriâtie mira polâkami i russkimi v svete pokazanij âdra âzykovogo soznaniâ : (na materiale associativnyh slovarej)
Rodziewicz Barbara
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 2018, t. 53, s. 273-287
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 kwi 2022