Sortowanie

Aktualne kryteria

  • innovation

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 65 rekordów.
Okładka
Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych : projekt platformy e-learningowej EduBridge
Jedliński Mariusz
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 891. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 327-334
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 lip 2022
Okładka
Ewolucja aktywności innowacyjnej w aspekcie wielkości przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim
Świadek Arkadiusz
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6 no. 3, pp. 31-42
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 lip 2022
Okładka
Effects of innovation activity in industrial enterprises in Eastern Poland
Szopik-Depczyńska Katarzyna
Oeconomia Copernicana, 2015, vol. 6 iss. 2, s. 335-341
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 lip 2022
Okładka
The banking industry and digital innovation : in search of new business models and channels
Flejterski Stanisław
European Journal of Service Management, 2016, nr 20, s. 5-15
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 cze 2022
Okładka
Koncepcje wdrażania innowacji marketingowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
Wojtkiewicz Monika
Marketing i Zarządzanie, 2016, nr 1 (42), s. 283-291
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 cze 2022
Okładka
Introduction to innovation research in health and wellness tourism
Panasiuk Aleksander
European Journal of Service Management, 2016, vol. 18 no. 2, pp. 23-31
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 cze 2022
Okładka
Innowacyjność krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście znaczenia czynnika społecznego
Gryczka Marcin
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 91-103.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 cze 2022
Okładka
Funding innovation in Poland through crowdfunding
Kozioł-Nadolna Katarzyna
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2016, vol. 12 iss. 3, pp. 7-30
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 cze 2022
Okładka
Finansowanie innowacyjnych projektów a przemysłowy sektor MSP na przykładzie Polski Wschodniej
Szopik-Depczyńska Katarzyna
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) cz. 1, s.833-840.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 cze 2022
Okładka
Renewable energy, urbanization, and CO2 emissions : a global test
Gierałtowska Urszula
Energies, 2022, vol. 15 issue 9, [br. s.]., 3390
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2022