Sortowanie

Aktualne kryteria

  • management

Lata wydania

Wydawnictwa

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 50 rekordów.
Okładka
Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej
Wieczorek-Szymańska Anna
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.1, s. 91-100.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 sie 2022
Okładka
Logistics costs and balanced scorecard in business management
Sadowska Beata
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 890. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 91-104
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 lip 2022
Okładka
Human resource management in chain hotels on the example of the Radisson Blu Hotel in Szczecin
Orfin Katarzyna
Scientific Journal / University of Szczecin, ISSN 1640-6818 ; no. 876. Economic Problems of Tourism, 2015, vol. 3, pp. 287-301
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 lip 2022
Okładka
Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej : ocena sektora spożywczego (cukierniczego)
Romanowska Mirela
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 t. 1, s. 209-218.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 cze 2022
Okładka
Wynagrodzenia menedżerów a cele ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Kopycińska Danuta
Gospodarka Narodowa, 2016, nr 6 (286), s. 69-93
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 cze 2022
Okładka
Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
Soroka-Potrzebna Hanna
European Journal of Service Management, 2016, nr 20, s. 41-47
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 cze 2022
Okładka
Cloud computing w zarządzaniu organizacją
Krok Ewa
Studia Informatica Pomerania, 2016, nr 1 (39), s. 61-72.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 maj 2022
Okładka
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i jego znaczenie dla stabilności sektora bankowego
Zioło Magdalena
Problemy Zarządzania / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski = Management Issues. Faculty of Management, University of Warsaw, 2017, vol. 15 nr 1 (66) cz. 2, s. 92-106
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 maj 2022
Okładka
Wpływ starzenia się ludności na zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty marketingowe
Frąckiewicz Ewa
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2, s. 11-20.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 maj 2022
Okładka
Using outsourcing services in manufacturing companies
Kabus Judyta
Resources, 2022, vol. 11 issue 3, [br. s]., 34
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 maj 2022