Sortowanie

Aktualne kryteria

  • językoznawstwo diachroniczne

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 10 rekordów.
Okładka
Elementy religijne w Rejowym opisywaniu faz życia człowieka
Kozaryn Dorota
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2010, t. 9, s. 101-112
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 wrz 2023
Okładka
O słownictwie Rejowego "Wizerunku" : o „niszczeniu prawdy”
Kozaryn Dorota
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2011, t. 10, s. 111-119
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 sie 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa „Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV” (Pobierowo, 8-9 maja 2017 roku)
Afeltowicz Beata
Slavia Occidentalis. Linguistica, 2019, vol. 76/1, s. 211-215
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 kwi 2023
Okładka
O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564)
Kozaryn Dorota
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 2020, t. 15, s. 145-153
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023
Okładka
"Zawżdy usty śpiewali”, czyli o muzyce wokalnej w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego (1564)
Kozaryn Dorota
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 2022, nr 17, s. 132-144
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 sty 2023
Okładka
Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego
Kozaryn Dorota
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 2021, vol. 28 (48) nr 2, s. 75-85
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lis 2022
Okładka
Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawrócenie Prusaków (1877–1878)
Szczaus Agnieszka
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2021, t. 20, s. 181-193
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 mar 2022
Okładka
Uwagi etymologiczne w dawnych tekstach użytkowych : (na przykładzie Kroniki, to jest historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego i Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego)
Kozaryn Dorota
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 2021, vol. 28(48) nr 2, s. 87-105
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 mar 2022
Okładka
O języku Catechismusa Mikołaja Reja : (funkcjonowanie przysłówków)
Kozaryn Dorota
Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Dyskurs religijny ; 3, 2018, nr 35-36, s. 45-54
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 mar 2022
Okładka
Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego
Szczaus Agnieszka
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2020, t. 19, s. 325-339
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2022