Sortowanie

Aktualne kryteria

  • management

Lata wydania

Wydawnictwa

Języki

Filtry
Wyświetlone 31-40 z 70 rekordów.
Okładka
Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze niepełnosprawności (CSR-D)
Leoński Wojciech
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 100, s. 253-262.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 maj 2022
Okładka
Ryzyko w zarządzaniu instytucją publiczną : efektywność funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Romanowska Mirela
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 3, s. 95-104.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 maj 2022
Okładka
Postawy menedżerskie a skuteczne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Kotnis Magdalena
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2019, nr 55, s. 195-204
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 kwi 2022
Okładka
Piony scalone a struktury organizacyjne wybranych przedsiębiorstw hutniczych
Miśkiewicz Radosław
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 108, s. 285-296
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 kwi 2022
Okładka
The scope of the activity carried out by business support organizations in Poland
Leoński Wojciech
European Research Studies Journal, 2022, vol. 25 iss. 1, pp. 583-592
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 kwi 2022
Okładka
Managing economic and social changes during the COVID-19 pandemic : a case study for Szczecin and Krakow
Miciuła Ireneusz
European Reasearch Studies Journal, 2021, vol. 24 special iss. 4, pp. 365-376
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 mar 2022
Okładka
Zaangażowanie społeczne jako istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie CFS
Leoński Wojciech
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 2018, z. 131, s. 263-272
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 kwi 2022
Okładka
The university and the external environment - towards a collaborative system of resources exchange
Downar Wojciech
European Journal of Service Management, 2018, vol. 27/2 no. 3, s. 135-141
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 kwi 2022
Okładka
The state of economic knowledge and its importance in the opinion of young Poles
Sokół Aneta
European Journal of Service Management, 2018, vol. 28/1 nr 4, s. 289-296
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 kwi 2022
Okładka
The importance of a participatory budget in sustainable city management
Drobiazgiewicz Joanna
Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2019, no. 59, pp. 146-153
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 kwi 2022