Sortowanie


Lata wydania

Filtry
Wyświetlone 21-30 z 8 609 rekordów.
Okładka
The importance of the FUT2 rs602662 polymorphism in the risk of cardiovascular complications in patients after kidney transplantation
Kotowski Maciej Józef
International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25 iss. 12, [br. s.], 6562
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Autorytet monarszy jako źródło wojen. Europejscy władcy I poł. XX w. w oczach Ernsta Friedricha
Wójcik Maciej
Scriptor, 2023, nr 12, s. 27-34
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
[Recenzja: Tomasz Sikorski : Prekursorzy zielonego anarchizmu : La Belle epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ss. 378.]
Wójcik Maciej
Przegląd Zachodniopomorski, 2020, z. 3, s. 173-177
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
The implementation of corporate social responsibility (CSR) By DHL and SF-express : a comparative analysis in Germany and China
Yang Jinyue
Humanities and Social Sciences, 2023, vol. 30 no 3, pp. 185-200
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
Pisarz jako twórca i menadżer własnej sławy : o książce Dominiki Niedźwiedź Jak Tadeusz Żeleński stworzył Boya. Strategie, autokreacje, wizerunki
Zawiszewska-Semeniuk Agata
Wielogłos, 2024, nr 2 (60), s. 151-166
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 cze 2024
Okładka
The gravel pit lakes’ water quality, their aquatic ecosystem function, and the effects of environmental changes in northern Poland
Hetmański Tomasz
Studia Quaternaria, 2023, vol. 40 no 2, pp. 57-66
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 cze 2024
Okładka
Specyfikacja skutków nieopłacenia przez przedsiębiorców składek na własne ubezpieczenia społeczne
Szyjewska-Bagińska Joanna
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2023, t. 64 nr 10, s. 37-43
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 cze 2024
Okładka
What determines crime : prosperity or poverty?
Sypion Natalia
European Research Studies Journal, 2024, vol. 27 iss. 2, pp. 394-424
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 cze 2024
Okładka
Social and spatial determinants of the spatial structure of crime in Szczecin, Poland
Sypion Natalia
European Research Studies Journal, 2024, vol. 27 iss. 2, pp. 302-320
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 cze 2024
Okładka
EU regulations on reporting sustainable development as a determinant of limiting the environmental pressure of chemical enterprises in Poland
Kryk Barbara
Economics and Environment, 2024, vol. 88 no 1, [br. s.], 695
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 cze 2024