Sortowanie


Lata wydania

Filtry
Wyświetlone 61-70 z 7 787 rekordów.
Okładka
Non-linear effect of Environmental, Social, and Governance on corporate performance (study in non-financial firms listed on Indonesia Stock Exchange)
Nareswari Ninditya
Ekonomia Międzynarodowa, 2022, z. 40, s. 154-170
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Niedopasowanie kompetencji w organizacjach o zróżnicowanej wielkości
Jarecki Wojciech
Perspektywy Kultury, 2023, t. 41 nr 2/2, s. 389-410
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
New records of water mites (Acari, Hydrachnidia) from Iran and Türkiye based on morphology and DNA barcodes with description of one new species
Pešić Vladimir
Ecologica Montenegrina, 2023, t. 66, s. 11-29
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
New records and first DNA barcodes of water mites (Acari, Hydrachnidia) from Georgia
Pešić Vladimir
Ecologica Montenegrina, 2023, vol. 67, pp. 91-100
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Navigating the sea of data : a comprehensive review on data analysis in maritime IoT applications
Durlik Irmina
Applied Sciences, 2023, vol. 13 iss.17, [br.s.], 9742
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych : badania rozpoznawcze
Karapuda Julia Magdalena
Konteksty Pedagogiczne, 2023, nr 1 (20), s. 73-83
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Ocena skuteczności modeli oddziaływania reklamy na odbiorcę z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej
Niemcewicz Piotr
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 30 lis 2023
Okładka
Nakręcony wiersz : zegary i chronopoetyka
Śnieżko Dariusz
Teksty Drugie, 2023, nr 3, s. 132-147
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 lis 2023
Okładka
Model potrzeb informacyjnych imigrantów na polskim i niemieckim rynku pracy
Pilarczyk-Naprawski Anna
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 30 lis 2023