Migrations and the environment : selected legal aspects

CC BY Logo DOI

The article analyses the environmental aspects of migration in the context of their environmental causes and effects, focusing, however, on the effects. It was recognized that negative changes in the environment are becoming a more and more frequent cause of migration and may lead to a very wide range of migration, which would be very difficult to control. This will, among other things, have environmental effects in countries targeted by migrants. These effects are considered, using the example of Poland and the need to provide migrants with appropriate living conditions, based on legal regulations relating to the provision of drinking water, sewage disposal and municipal waste management. Such situations should be considered by the state by preparing appropriate action strategies, determining the sources of their financing, and introducing the necessary legislative changes.

 

Artykuł analizuje aspekty środowiskowe migracji w kontekście środowiskowych przyczyn i skutków migracji. Uznano, że negatywne zmiany w środowisku stają się coraz częstszą przyczyną migracji i mogą prowadzić do migracji o bardzo szerokim zasięgu, bardzo trudnych do kontrolowania. Spowoduje to m.in. skutki dla środowiska w krajach dla emigrantów docelowych. Skutki te są rozpatrywane na przykładzie Polski i konieczności zapewnienia migrantom odpowiednich warunków bytowych na podstawie regulacji prawnych odnoszących się do zapewnienia wody do picia, odprowadzania ścieków i postępowania z odpadami komunalnymi.

Tytuł
Migrations and the environment : selected legal aspects
Twórca
Górski Marek ORCID 0000-0003-0708-0739
Słowa kluczowe
migration; environment; effects of migration; migracje; środowisko
Data
2021
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.31743/sp.12693
Źródło
Studia Prawnicze KUL, 2021, nr 4(88), s. 61-71
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia18 mar 2022, 14:43:34
Data mod.18 mar 2022, 14:43:34
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0