Is God nothingness or blackness? : literature as a platform for integration of religious discourse(s) and the discourse of (natural) sciences

CC BY Logo DOI

The aim of the paper is to show how conceptual metaphors and metonymies, combined with other factors, enable literature to integrate specialized discourses, in accordance with the theory of Jürgen Link (1983) and his notion of interdiscourse (ger. Interdiskurs). We posit that in our research material, i.e. selected poems and lyrics, elements of two kinds of religious discourses – the discourse of Christian apologetics and atheist or anttheist discourse – are linked together with the elements of the discourse of (natural) sciences, especially with a view to enhancing the e ectiveness of persuasion. As the method of analysis the DIMEAN (linguistic multi-level discourse analysis) model (Warnke/ Spitzmüller 2008) is used, which has hitherto been applied almost exclusively to analyse German-language discourse.

 

Celem artykułu jest pokazanie jak metafory i metonimie konceptualne w połączeniu z innymi czynnikami umożliwiają literaturze integrację dyskursów specjalistycznych, zgodnie z teorią Jürgena Linka (1983) i jego ideą interdyskursu (niem. Interdiskurs). Wychodzimy z założenia, że w naszym materiale badawczym, tj. wyborze wierszy i tekstów piosenek, dwa rodzaje dyskursów religijnych – dyskurs chrześcijańskiej apologetyki oraz dyskurs ateistyczny czy antyteistyczny – połączone zostają z elementami dyskursu nauk przyrodniczych w celu wzmocnienia efektu perswazyjnego. Metodą badawczą jest model DIMEAN (wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu; Warnke/ Spitzmüller 2008), która do tej pory używana była niemal wyłącznie do analizy dyskursu niemieckojęzycznego.

Tytuł
Is God nothingness or blackness? : literature as a platform for integration of religious discourse(s) and the discourse of (natural) sciences
Tytuł
Czy Bóg to nicość czy czerń? : literatura jako platforma dla integracji dyskursu/ów religii i dyskursu nauk (przyrodniczych)
Twórca
Zyga Magdalena ORCID 0000-0001-8901-5580
Słowa kluczowe
conceptual metaphors and metonymies; discourse analysis; interdiscourse; poems and lyrics
Słowa kluczowe
metafory i metonimie konceptualne; analiza dyskursu; interdyskurs; wiersze i teksty piosenek
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.7311/tid.11.2018.19
Źródło
Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs, 2018, z. 11, s. 427-447
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 mar 2023, 12:42:48
Data mod.16 mar 2023, 12:42:48
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0