The Baltic Sea and the integration of the Second Republic of Poland

CC BY-SA

W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości istniała jednoznaczna polityczna wola zapewnienia odrodzonemu państwu dostępu do Bałtyku, pomimo różnicy w koncepcjach terytorialnych tego dostępu. Istotnym elementem nie tylko walki o dostęp do morza, ale przede wszystkim o jego wykorzystanie stało się stworzenie ideologii morskiej przez liczne opiniotwórcze kręgi polskiego społeczeństwa. Ważnym elementem polskiej uprawy morza stała się budowa portu w Gdyni, który stanowi podstawę rozwoju polskiego handlu zagranicznego. Polskimi sukcesami były też uzyskanie przez Gdynię dominującej roli wśród portów południowego Bałtyku i wygranie konkurencji z portami niemieckimi roszczącymi sobie prawo do obsługi morskiej zaplecza w granicach II Rzeczypospolitej.

 

From the moment Poland regained her independence there existed an unambiguous political will to ascertain the access to Baltic to the newly revived nation, this despite the differences existing in the territorial concepts of the said access. The creation by numerous opinion-forming circles of sea ideology became one of the most significant element of not only the struggle for the access to the sea but also for its future use. Another important element of the Polish sea-cultivation was the construction of the Gdynia port, a basis for the development of the Polish foreign trade. Also, Gdynia’s gaining the dominant role among the ports of the south Baltic and winning the competition with the German ports claiming the right to maritime servicing of the hinterland within the bounds of the Second Republic of Poland.

Tytuł
The Baltic Sea and the integration of the Second Republic of Poland
Tytuł
Morze w integracji ziem II Rzeczypospolitej
Twórca
Włodarczyk Edward ORCID 0000-0002-6699-4963
Słowa kluczowe
Baltic Sea; integration; Poland; Second Republic
Słowa kluczowe
Morze Bałtyckie; integracja; ziemie polskie; druga republika
Współtwórca
Zawadka Beata (Tł.) ORCID 0000-0001-9964-3898
Data
2013
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Studia Maritima, 2013, vol. 26, s. 39-54
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia26 maj 2023, 08:29:46
Data mod.26 maj 2023, 08:29:46
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0