'La falta de inteligencia’ como objeto de insulto : un análisis sobre el léxico coloquial y argótico del español contemporáneo

CC BY Logo DOI

W niniejszym artykule autorka przedstawia krótką analizę hiszpańskiej leksyki znieważającej, odnoszącej się do braku inteligencji osoby znieważanej. Do celów przeprowadzonej analizy zebrano blisko 150 jednostek leksykalnych, wyselekcjonowanych z następujących słowników: Inventario general de insultos Pancracia Celdrána Gomáriza i Diccionario de argot Julii Sanmartín Sáez. Analiza skupia się na wyodrębnieniu procesów słowotwórczych oraz rodzajów przeniesień semantycznych w słowach należących do tej kategorii obelgi w języku hiszpańskim. Wyniki analizy pozwalają wytypować pola semantyczne i tematyczne najczęściej wykorzystywane w procesie metaforyzacji w badanej grupie wyrazów, a także wskazać najczęściej wykorzystywane procesy słowotwórcze w tejże grupie.

 

This paper presents a short analysis of the Spanish insulting vocabulary related to the lack of intelligence of an insulted person. Nearly 150 lexical units were selected from the following dictionaries: Inventario general de insultos by Pancracio Celdrán Gomáriz and Diccionario de argot by Julia Sanmartín Sáez. The analysis focuses on distinguishing word formation processes and semantic displacement types in the words belonging to this category of insult in the Spanish language. The results single out the semantic and thematic fields used most frequently in the metaphorization process in the investigated group of words, and point out to the most recurrent word formation processes occurring in this lexical category.

Tytuł
'La falta de inteligencia’ como objeto de insulto : un análisis sobre el léxico coloquial y argótico del español contemporáneo
Tytuł
'Stupidity' as an object of insult : analysis of the colloquial and slang vocabulary in contemporary Spanish
Twórca
Lisowska Monika ORCID 0000-0002-4911-6050
Słowa kluczowe
léxico; insulto; estupidez
Słowa kluczowe
leksyka; obelga; głupota
Data
2011
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.4467/20843917RC.11.029.0097
Źródło
Romanica Cracoviensia, 2011, t. 11/1, s. 258-266
Język
hiszpański
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia23 sie 2023, 14:13:27
Data mod.23 sie 2023, 14:13:27
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0