Der Einfluss von Wirtschaftskrisen auf Güterumschlăge des Stettiner Hafens in den Jahren 1873–1913

CC BY-SA

Obroty w portach morskich były w XIX wieku jednym z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarki, sygnalizujących kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. Potwierdzeniem tego stały się wahania przeładunków w porcie szczecińskim, które od czasów pierwszego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w 1873 roku były stałym elementem funkcjonowania portu w ramach klasycznych cykli ekonomicznych, obejmujących okresy od ośmiu do jedenastu lat. Powtarzające się cyklicznie kryzysy gospodarcze, skutkujące spadkiem obrotów portowych, osłabiały pozycję portu szczecińskiego wobec Hamburga, który cieszył się po zjednoczeniu Rzeszy w 1871 roku wszechstronną opieką władz niemieckich. W rezultacie przed pierwszą wojną światową Szczecin został zepchnięty do roli portu obsługującego zaplecze niemieckie w dorzeczu Odry.

Tytuł
Der Einfluss von Wirtschaftskrisen auf Güterumschlăge des Stettiner Hafens in den Jahren 1873–1913
Twórca
Stanielewicz Józef
Słowa kluczowe
Pomorze Zachodnie; kryzys ekonomiczny; port; historia
Data
2011
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Studia Maritima, 2011, vol. 24, pp. 127-134
Język
niemiecki
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 sie 2023, 07:35:59
Data mod.25 sie 2023, 07:35:59
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0