The late 18th century Swedish press on Poland

W artykule pokazano, jakie informacje z Polski przekazywała szwedzka prasa końca XVIII wieku oraz jaki był jej stosunek do Polski i jej spraw. Począwszy od lat 60 XVIII stulecia na łamach szwedzkiej prasy często pojawiały się doniesienia z Rzeczypospolitej. Obok krótkich wiadomości informujących o bieżących wydarzeniach w naszym kraju, gazety i czasopisma zamieszczały obszerne artykuły poświęcone swemu południowemu sąsiadowi. Donosiły o przebiegu konfederacji barskiej i relacjonowały działania konfederatów. Zamieszczały charakterystykę Stanisława Augusta i oceniały jego postawę. Szeroko opisywały ustrój polityczny, omawiały i oceniały próby jego reformy, szczególnie reformy Sejmu Czteroletniego, dużo miejsca poświęcały konstytucji 3 maja. Dużo uwagi przywiązywały do panujących w Polsce, a tak odmiennych od szwedzkich, stosunków społecznych, a zwłaszcza ogromnej przewagi szlachty nad pozostałymi stanami i ciężkiej sytuacji chlopów. Pisały o polskiej gospodarce i nierozwiązanych kwestiach religijnych. Sporą uwagę przyciągały relacje Polski z obcymi państwami, zwłaszcza z Rosją i Prusami, ale też ze Szwecją. Szwedzka prasa szeroko informowała o ingerencji Moskwy w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, relacjonowała przebieg wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. oraz powstania kościuszkowskiego, informowała o próbach podpisania traktatu obronnego polsko-szwedzkiego w 1788 r. Oburzenie towarzyszyło komentarzom poświęconym rozbiorom, ale z entuzjazmem komentowano uchwalenie Konstytucji 3 maja.

Tytuł
The late 18th century Swedish press on Poland
Tytuł
Prasa szwedzka końca XVIII wieku o Polsce : streszczenie
Twórca
Majewska Gabriela
Słowa kluczowe
18th century; Sweden; Swedish press; Poland
Słowa kluczowe
XVIII wiek; Szwecja; szwedzka prasa; Polska
Współtwórca
Zawadka Beata tł. ORCID 0000-0001-9964-3898
Data
2011
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Studia Maritima, 2011, vol. 24, s. 101-114
Język
angielski
Tytuł
CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia5 wrz 2023, 08:40:15
Data mod.5 wrz 2023, 08:40:15
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0