Is non-ideological education possible? : didactics from a constructivist perspective

CC BY-ND Logo DOI

In this article, I discuss the assumptions of constructivism and how it can influence teaching practices in promoting critical thinking and empowering students to become active and engaged citizens. I emphasise the role and significance of constructivist education in minimising the possibility of shaping students with submissive, uthoritarian and ideologically susceptible personalities. In the article, I argue that constructivism can be a powerful tool for dealing with any manifestation of ideological thinking and promoting a liberal attitude among students, making it an effective strategy for promoting freedom, a deliberative attitude, and critical thinking.

 

W artykule omawiam założenia konstruktywizmu oraz to, w jaki sposób może on wpływać na praktyki dydaktyczne w zakresie promowania krytycznego myślenia i wzmacniania potencjału uczniów do stania się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami. Podkreślam rolę i znaczenie edukacji konstruktywistycznej w kształtowaniu się osobowości nieautorytarnej, odpornej na wpływy ideologiczne. W artykule argumentuję, że konstruktywizm może być potężnym narzędziem do radzenia sobie z wszelkimi przejawami myślenia ideologicznego i promowania postawy liberalnej wśród uczniów, co czyni go skuteczną strategią wspierania wolności, postawy deliberacyjnej i krytycznego myślenia.

Tytuł
Is non-ideological education possible? : didactics from a constructivist perspective
Tytuł
Czy nieideologiczna edukacja jest możliwa? : dydaktyka z perspektywy konstruktywistycznej
Twórca
Moroz Jacek ORCID 0000-0002-7584-334X
Słowa kluczowe
constructivism; ideology; didactics; deliberation; critical thinking
Słowa kluczowe
konstruktywizm; ideologia; dydaktyka; deliberacja; krytyczne myślenie
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.12775/PCh.2023.009
Źródło
Paedagogia Christiana, 2023, vol. 51 no 1, pp. 207-221
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 lis 2023, 09:43:11
Data mod.10 lis 2023, 09:43:11
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0