Judicialization of anti-terrorism system in France

CC BY-NC-ND Logo DOI

The centralization, depoliticization and empowerment of judges in the French counter-terrorism system is an effective measure against terrorism, despite the fact, that it is controversial. The article will discuss the powers of the leading judicial bodies in the fight against terrorism, their advantages and disadvantages. The article emphasizes the thesis of the effectiveness of the anti-terrorism system in France, even though it is based on complex principles.

 

Centralizacja, odpolitycznienie i wzmocnienie uprawnień sędziów we francuskim systemie antyterrorystycznym jest skutecznym środkiem walki z terroryzmem, mimo, że budzi wiele kontrowersji. W artykule zostaną omówione uprawnienia głównych organów sądowych w zakresie walki z terroryzmem, ich zalety i wady. Artykuł akcentuje tezę o skuteczności systemu antyterrorystycznego we Francji, mimo, iż opiera on się na twardych zasadach.

Tytuł
Judicialization of anti-terrorism system in France
Tytuł
Judykalizacja systemu antyterrorystycznego we Francji
Twórca
Wojnicz Luiza ORCID 0000-0003-4685-3984
Słowa kluczowe
judicialization; terrorism; centralization
Słowa kluczowe
judykalizacja; terroryzm; centralizacja
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2023.03.23
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 3 z. 73, s. 321-329
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 lis 2023, 10:55:36
Data mod.10 lis 2023, 10:55:36
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0