Agritourism as a form of sustainable tourism

CC BY-NC Logo DOI

Sustainable development is the key component of policies or strategies established at international, domestic, local and industrial levels. The tourism industry has decided to meet the challenge of sustainable development and established sustainable tourism which may take the form of agritourism. Therefore, the main objective of this paper is to describe the essence of agritourism as a form of sustainable tourism in the countryside. The main objective is reflected in the structure of this paper. It describes the essence of sustainable tourism aimed at adjusting tourism to the needs and resources of naturally valuable areas, in order to meet the needs of local communities as well as the needs of tourists and the tourism industry. Furthermore, the functioning of sustainable tourism in the countryside is described as such areas are naturally predestined to develop according to the principles and objectives of sustainable development. It also refers to their tourist and the recreation functions. In addition, agritourism is described as a form of sustainable development because its main principle eliminates intensive tourist traffic and additionally does not exert any excessive pressure on the natural and cultural environment.

 

Zrównoważony rozwój stanowi podstawowy element uwzględniany przy formułowaniu polityk i strategii, tak w wymiarze międzynarodowym, krajowym, lokalnym, jak i branżowym. Odpowiedzią turystyki na wyzwania związane z  koncepcją zrównoważonego rozwoju jest rozwój turystyki zrównoważonej, w tym jednej z form – agroturystyki. Wobec powyższego za cel artykułu przyjęto ukazanie istoty agroturystyki jako jednej z form turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich. Jego realizacji podporządkowano poszczególne części artykułu. Przybliżono istotę turystyki zrównoważonej, wskazując, że ma ona być zgodna z potrzebami i zasobami naturalnymi obszarów przyrodniczo cennych, potrzebami miejscowej ludności, a także z potrzebami turystów i sektora turystycznego. Następnie przedstawiono funkcjonowanie turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich, gdyż są one naturalnie predestynowane do tego, aby rozwijały się zgodnie z założeniami i zasadami zrównoważonego rozwoju – dotyczy to także pełnionej przez nie funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Następnie ukazano agroturystykę jest formę turystyki zrównoważonej. Z założenia wyklucza ona intensywny ruch turystyczny, a poza tym nie powoduje nadmiernej presji na środowisko przyrodnicze i kulturowe.

Tytuł
Agritourism as a form of sustainable tourism
Tytuł
Agroturystyka jako forma zrównoważonej turystyki
Twórca
Mazur-Wierzbicka Ewa ORCID 0000-0001-7874-6417
Słowa kluczowe
agritourism; sustainable development; sustainable tourism; agroturystyka; zrównoważony rozwój; zrównoważona turystyka
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00003
Źródło
Intercathedra, 2018, 1(34), s. 45–53
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC CC BY-NC
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia21 lut 2023, 13:53:07
Data mod.21 lut 2023, 13:53:07
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0