Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Mazur-Wierzbicka Ewa

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 26 rekordów.
Okładka
The human resources management system in Slovakia and Poland : chosen aspects
Misiak-Kwit Sandra
European Research Studies Journal, 2023, Vol. 26 Issue 1, pp. 20-39
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 maj 2023
Okładka
The application of corporate social responsibility in European agriculture
Mazur-Wierzbicka Ewa
Miscellanea Geographica – Regional Studies On Development, 2015, vol. 19 no. 1, pp. 19-23.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 maj 2023
Okładka
Smart growth as a challenge for Poland in the light of the Europe 2020 strategy
Mazur-Wierzbicka Ewa
Journal of Economics and Management, 2019, vol. 37 (3), s. 87-106
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 maj 2023
Okładka
Progress in implementing the sustainable development concept into socioeconomic development in Poland compared to other member states
Mazur-Wierzbicka Ewa
Folia Oeconomica Stetinensia, 2015, vol. 15 nr 1 (23), s. 139-150
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 kwi 2023
Okładka
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
Mazur-Wierzbicka Ewa
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2015, t. 26 nr 1, s. 97-110.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Agritourism as a form of sustainable tourism
Mazur-Wierzbicka Ewa
Intercathedra, 2018, 1(34), s. 45–53
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023
Okładka
Poziom realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze zmian klimatycznych i energii w Polsce oraz Unii Europejskiej - analiza porównawcza
Mazur-Wierzbicka Ewa
Ekonomia i Prawo, 2014, vol. 13 nr 1, s. 195-210
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 sty 2023
Okładka
Kompetencje pokolenia Y : wybrane aspekty
Mazur-Wierzbicka Ewa
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39/3, s. 307-320
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 lip 2022
Okładka
Zasoby ludzkie na unijnym rynku pracy w świetle założeń Strategii Europa 2020
Mazur-Wierzbicka Ewa
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50 nr 3, s.141-150.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 cze 2022
Okładka
Zachowania konsumenckie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Mazur-Wierzbicka Ewa
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 t. 3, s. 241-250.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 cze 2022