Sortowanie


Lata wydania

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 7 427 rekordów.
Okładka
Liniowy model w dynamicznej optymalizacji produkcji roślinnej gospodarstwa rolnego
Landowska Anna
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 280 (59), s. 53-58
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 wrz 2023
Okładka
La personnage dramatique dans l'approche poètique et pratique du texte dramatique au XVII siècle en France
Bajer Michał
Studia Romanica Posnaniensia, 2009, t. 36, s. [br. s.]
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 wrz 2023
Okładka
Ocena przydatności raportów finansowych na potrzeby podejmowania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach
Zieliński Dominik
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 27 wrz 2023
Okładka
Kwitnienie dębu a zagrożenie alergenami pyłku tego drzewa w wybranych miastach Polski w 2009 roku
Malkiewicz Małgorzata
Alergoprofil, 2009, nr 5 (2), s. 44-49
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 wrz 2023
Okładka
Kultura gruzińska a europejska : z historii wzajemnych oddziaływań
Furier Andrzej
Studia Europaea Gnesnensia = Gnieźnieńskie Studia Europejskie, 2010, vol. 1-2, s. 119-139
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 wrz 2023
Okładka
Kształtowanie jakości produktu turystyki dzieci i młodzieży jako czynnik ożywienia gospodarczego obszaru
Głąbiński Zbigniew
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, vol. 9 nr 4, s. 111-120
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 wrz 2023
Okładka
Krytyka w procesie dydaktycznym
Synak Kamila
Folia Pomeranae Univesitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, t. 56, s. 179-186
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 wrz 2023
Okładka
Koncept szczęście w językowym obrazie świata Polaków i Rosjan : aspekt diachroniczny (paremiologiczny) i synchroniczny (asocjacyjny)
Rodziewicz Barbara
Studia Rossica Posnaniensia, 2010, vol. 35, s. 227-236
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 wrz 2023
Okładka
Komórki układu odpornościowego w miażdżycy : wybrane dane
Niedźwiedzka-Rystwej Paulina
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2010, nr 64, s. 417-422
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 wrz 2023
Okładka
Rodzina wspierająca w przestrzeni życiowej rodziny dysfunkcyjnej. Założenia a rzeczywistość
Siemaszko Anna
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 26 wrz 2023