Sortowanie


Lata wydania

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 8 609 rekordów.
Okładka
Similarity of microplastic characteristics between amphibian larvae and their aquatic environment
Szkudlarek Michał
Animals, 2024, vol. 14 iss. 5, [br. s.], 717
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 cze 2024
Okładka
Report on the Third Interdisciplinary Meeting of Chairs and Institutes of Security In Szczecin on 25-26 September 2019
Raba-Schulze Aleksandra
Reality of Politics, 2020, no. 11(1), s. 154-157
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 cze 2024
Okładka
Proceedings Before Regional Commission for Evaluation of Medical Events (RCME) in Poland as an extrajudicial method of resolving civil disputes involving patients
Medical Law = Medičnoe pravo, 2020, nr 1 (25), s. 38-56
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 cze 2024
Okładka
Problematyka praw dziecka oraz roli zabawy w procesie jego rozwoju i wychowaniu w świetle poglądów wybranych przedstawicieli myśli pedagogicznej XX wieku
Buława-Halasz Joanna
Biuletyn Historii Wychowania, 2020, nr 42, s. 93-108
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 cze 2024
Okładka
Pozwolenie zintegrowane a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Górski Marek
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, 2023, nr 4 (80), s. 9-24
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 cze 2024
Okładka
Status prawny uzdrowiska jako determinanta szczególnego i odrębnego reżimu planistycznego w gminie uzdrowiskowej : zagadnienia wybrane
Jachimowicz-Jankowska Paulina
Studia Prawnoustrojowe, 2024, nr 64, s. 93-111
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 cze 2024
Okładka
Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej EUMM Gruzja w latach 2008-2019
Kołodziejska Julia (BA)
Nowa Polityka Wschodnia, 2020, nr 1 (24), s. 102-135
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 cze 2024
Okładka
Melodramat jako gatunek "przepisany" : (na przykładzie XIX-wiecznych dramatów inspirowanych dziełami Hugo, Mickiewicza, Scotta)
Szczepan Ewa
Rocznik Komparatystyczny=Comparative Yearbook, 2020, nr 11, s. 99-119
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 cze 2024
Okładka
Medical care and sanitation, hygiene and living conditions in German (Nazi) concentration sub-camp Konzentrationslager Stutthof — Aussenlager Pölitz
Sikorski Tomasz
Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3981. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 2020, tom 42 nr 1, s. 7-37
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 cze 2024
Okładka
Prawne uwarunkowania udziału mieszkańców gminy w konsultacjach społecznych w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego
Koniuszewska Ewa
Studia Prawnoustrojowe, 2024, nr 64, s. 165-183
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 cze 2024