Determinanty intencji przedsiębiorczych - czy płeć ma znaczenie?

CC BY-SA Logo DOI

Różnice pomiędzy obu płciami w kontekście biznesowym czy rodzinnym (obowiązki) powoli zanikają w dzisiejszym świecie. Na tym tle zachodzi pytanie, czy podobnie jest w odniesieniu do chęci zakładania przedsiębiorstwa. Czy oddziałują podobne determinanty? Celem tych badań jest wskazanie różnic w przedsiębiorczości deklarowanej przez studentów obu płci. Jego realizacja związana jest z odpowiedzią na trzy pytania: Czy występują różnice w intencjach przedsiębiorczych pomiędzy płciami? Czy podejmowane aktywności zawodowe różnicują podejście do przedsiębiorczości pomiędzy płciami? Czy zachowania przedsiębiorcze wykazywane podczas studiów różnicują intencje przedsiębiorcze obu płci? Badania przeprowadzono w formie analizy ankiet przeprowadzonych wśród studentów uczelni polskich. Zaprezentowane wyniki są fragmentem międzynarodowych badań postaw przedsiębiorczych i migracyjnych studentów SEAMIS.

 

Differences between sexes in a business or family context disappear currently. Base on this the question arise: are similar situation referred to business set up? Are there similar determinants? The purpose of research is presenting the differences in entrepreneurial intentions of students’ both sexes. The implementation of research creates 3 questions: are the intention different? Are there entrepreneurial activities matter in term if fi rm set up? The survey was conducted among Polish students. The presented results are a part of project SEAMIS.

Tytuł
Determinanty intencji przedsiębiorczych - czy płeć ma znaczenie?
Twórca
Bernat Tomasz ORCID 0000-0003-0010-9578
Słowa kluczowe
postawy przedsiębiorcze; determinanty przedsiębiorczości; płeć; kobiety; entrepreneurial intentions; entrepreneurship determinants; sex; women
Współtwórca
Gąsior Aleksandra ORCID 0000-0003-3959-6094
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sip.2018.51/3-03
Źródło
Studia i prace WNEIZ US, 2018, nr 51/3, s. 29-42
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia14 paź 2021, 12:38:45
Data mod.8 mar 2022, 13:32:05
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0