Sortowanie

Aktualne kryteria

  • polski

Lata wydania

Języki

  • polski
Filtry
Wyświetlone 1-10 z 2 311 rekordów.
Okładka
„Idee grice’owskie w M. Tomasella badaniach nad ewolucją i rozwojem ludzkich zdolności komunikacyjnych”
Włodarczyk Mateusz Jakub
Szczecin, 2022
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 7 lut 2023
Okładka
Istota kapitału społecznego jako determinanty rozwoju gospodarczego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
Zakrzewska Małgorzata
Szczecin, 2022
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 7 lut 2023
Okładka
Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz (red.): Kompetencje kluczowe animatorów kultury i ich kształcenie. Toruń 2020, Wydawnictwo Adam Marszałek - [recenzja]
Mikut Małgorzata
Edukacja Międzykulturowa, 2021, 2 (15), s. 429-435
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 sty 2023
Okładka
Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zdyb Przemysław
Horyzonty Polityki, 2022, tom 13 nr 45, s. 31-52
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 sty 2023
Okładka
Biało-ruskij mir : reaktywacja reintegracyjna w relacjach rosyjsko-białoruskich
Sviridenko Denys
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2021, vol. 19 iss. 2, s. 67-80
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 sty 2023
Okładka
Alimentacja dziecka przez rodzica osadzonego w zakładzie karnym
Jarzębińska Aneta
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2022, nr 7 (612), s. 51-62
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 sty 2023
Okładka
[Recenzja książki : O metodach filozoficznych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / Anna Brożek, Marcin Będkowski, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk, Dominik Traczykowski. - Warszawa : Semper, [2020].
Kosecki Artur
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2021, r. 30 nr 1(117), s. 183-191
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 sty 2023
Okładka
"Zawżdy usty śpiewali”, czyli o muzyce wokalnej w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego (1564)
Kozaryn Dorota
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 2022, nr 17, s. 132-144
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 sty 2023
Okładka
Życie wewnętrzne Hansa Grafa von Lehndorff w „Dzienniku wschodniopruskim”
Sulikowski Andrzej
Konteksty Kultury, 2014, t. 11 nr 3, s. 232-255.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 sty 2023
Okładka
Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce : przegląd stosowanych rozwiązań
Barczak Anna
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2014, nr 1, s. 37-58
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 sty 2023