Sortowanie

Aktualne kryteria

  • polski

Lata wydania

Języki

  • polski
Filtry
Wyświetlone 1-10 z 2 957 rekordów.
Okładka
The evaluation of parents' knowledge about psychophysical development of the 0-12 months old children
Chilman Agata
Journal of Education, Health and Sport, 2023, Vol. 13 no. 3, s. 159-164
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 maj 2023
Okładka
Wpływ technologii RFID na zarządzanie operacyjne aktywami sieciowymi i zapasami Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Kuczkowski Rene
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 5 cze 2023
Okładka
Terapia systemowa jako forma pomocy rodzinie
Rojewska Ewa
Roczniki Pedagogiczne, 2019, t. 11 (47) nr 4, s. 75-91
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 maj 2023
Okładka
Teoretyczne i praktyczne aspekty opisu cech jakościowych nieruchomości w modelach regresji wielorakiej wyceny wartości mieszkań
Foryś Iwona
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 9 (957), s. 89-100.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 maj 2023
Okładka
Taniec w turystyce w perspektywie antropologicznej : wprowadzenie do problematyki
Banio Adrianna
Turyzm, 2019, vol. 29 no. 1, s. 17-23
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 maj 2023
Okładka
Świadomość lokalna mieszkańców jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie gminy Karlino
Głąbiński Zbigniew
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 535, s. 59-71
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 maj 2023
Okładka
Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Kryk Barbara
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 856. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 t. 2, s. 237-250
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2023
Okładka
Śmierć króla i chustka Teodory
Galant Arleta
Poznańskie Studia Polonistyczne, 2013, 21, s. 51-67
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2023
Okładka
Śmierć jako źródło i przedmiot prawa : stanowisko Thomasa Hobbesa. Cz. 2, Śmierć jako przedmiot prawa
Ziemiński Ireneusz
Studia z Historii Filozofii, 2013, nr 2 (4), s. 105-125
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2023
Okładka
Śmierć jako źródło i przedmiot prawa : stanowisko Thomasa Hobbesa. Cz. 1, Śmierć jako źródło prawa
Ziemiński Ireneusz
Studia z Historii Filozofii, 2012, nr 3, s. 201-218
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 maj 2023