Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych

CC BY-SA Logo DOI

Lasy Państwowe poprzez podejmowane przez siebie działania w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz rozwijanie infrastruktury edukacyjno-przyrodniczej mają znaczący wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Leśnicy stanowią źródło bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach przyrodniczych i innych. Są zaangażowani w działania edukacyjne i promocyjne, które pozwalają Polakom lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Celem opracowania jest identyfikacja roli i znaczenia edukacji leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) w sektorze usług. Autorki podjęły próbę ukazania edukacji przyrodniczo-leśnej jako usługi publicznej. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu, rozmów z przedstawicielami PGL LP oraz społeczeństwa lokalnego przy zastosowaniu rozumowania indukcyjnego.

 

The State Forests, through its activities in the field of forest and natural sciences, and the development of educational and environmental infrastructure, play a large role and make a significant contribution to shaping the ecological consciousness of society. Foresters are a rich source of knowledge about Polish forests, their history, natural values and other. They are engaged in educational and promotional activities that enable Poles to better understand the important part of the national heritage of forests. The purpose of the study is to identify the role and significance of forest education in the State Forests in the services sector. The paper outlines the role of the services sector in economic theory. Historical conditions of forest education were determined and the determinants of shaping of forest and natural education were presented. The author has attempted to show the nature-forest education as a public service. The study was based on the analysis of subject literature, conversations with representatives of State Forests and local society using induction reasoning. 

Tytuł
Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
edukacja; edukacja leśna; sektor usług; usługi publiczne; education; forestry education; services sector; public services
Współtwórca
Ankudo-Jankowska Anna
Starosta-Grala Monika
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/epu.2018.130-16
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 1 (130), s. 163-174
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia24 lis 2021, 13:57:56
Data mod.24 lis 2021, 13:57:56
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0