The impact of the coronavirus pandemic on migration in the European Union

CC BY Logo DOI

The aim of this article is to analyse the impact of the coronavirus pandemic on migration in the European Union. The paper studies the nature of migration with reference to individual social groups (migrant workers, students and persons seeking international protection). The article also presents a discussion on the EU’s response to changes in the phenomenon in question caused by the pandemic and the effects that these changes might have in the future.

 

Celem artykułu jest analiza wpływu pandemii koronawirusa na zjawisko migracji w Unii Europej-skiej. Zbadany został charakter zmian zjawiska migracji jako takiego w odniesieniu do poszczególnych grup spo-łecznych (pracowników migrujących, studentów oraz osób poszukujących ochrony międzynarodowej). Podjęto także rozważania na temat reakcji UE na zmiany w przedmiotowym zjawisku wywołane pandemią oraz skutków tych zmian, które mogą wystąpić w najbliższych latach. 

Tytuł
The impact of the coronavirus pandemic on migration in the European Union
Tytuł
Wpływ pandemii koronawirusa na zjawisko migracji w Unii Europejskiej
Twórca
Szwed Agata ORCID 0000-0002-3836-3646
Słowa kluczowe
migration; migration policy; international law; European Union; European Union law
Słowa kluczowe
migracje; polityka migracyjna; prawo międzynarodowe; Unia Europejska; prawo Unii Europejskiej
Data
2021
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.31743/sp.12700
Źródło
Studia Prawnicze KUL, 2021, nr 4(88), s. 183-199
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki prawne
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia6 mar 2023, 08:30:03
Data mod.6 mar 2023, 08:30:03
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0