Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Nauki prawne

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 358 rekordów.
Okładka
Proceedings Before Regional Commission for Evaluation of Medical Events (RCME) in Poland as an extrajudicial method of resolving civil disputes involving patients
Medical Law = Medičnoe pravo, 2020, nr 1 (25), s. 38-56
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 cze 2024
Okładka
Pozwolenie zintegrowane a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Górski Marek
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, 2023, nr 4 (80), s. 9-24
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 cze 2024
Okładka
Status prawny uzdrowiska jako determinanta szczególnego i odrębnego reżimu planistycznego w gminie uzdrowiskowej : zagadnienia wybrane
Jachimowicz-Jankowska Paulina
Studia Prawnoustrojowe, 2024, nr 64, s. 93-111
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 cze 2024
Okładka
Prawne uwarunkowania udziału mieszkańców gminy w konsultacjach społecznych w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego
Koniuszewska Ewa
Studia Prawnoustrojowe, 2024, nr 64, s. 165-183
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 cze 2024
Okładka
Legitymizacja prawa, a spór wokół Trybunału Konstytucyjnego
Piszko Robert
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2020, t. 13 nr 1, s. 351-366
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 cze 2024
Okładka
Legal determinants of participation of residents of a commune in protection of historical monuments and buildings
Koniuszewska Ewa
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2020, t. 13 nr 1, s. 235-245
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 cze 2024
Okładka
Specyfikacja skutków nieopłacenia przez przedsiębiorców składek na własne ubezpieczenia społeczne
Szyjewska-Bagińska Joanna
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2023, t. 64 nr 10, s. 37-43
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 cze 2024
Okładka
Remote work regulations in the EU, Poland and Kosovo with some considerations from the perspective of the GDPR
Berisha Qerkin
Białostockie Studia Prawnicze, 2024, vol. 29 iss. 2, pp. 99-117
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 cze 2024
Okładka
Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie zawodów prawniczych
Grabowska Marta Olga
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 21 cze 2024
Okładka
National Scientific Conference Report „Situation of disabled citizens in Poland and curent global situation from the perspective of various areas from socio-economic life” Szczecin, 20-21 October 2022
Słotwińska Karolina
Studia Administracyjne, 2023, nr 2 (18), s. 89-92
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 maj 2024