Praca przymusowa Polaków w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o "utraconej młodości"

CC BY-SA Logo DOI

Zjawisko pracy przymusowej Polaków w okresie II wojny światowej na obszarze Pomorza doczekało się już wielu opracowań historycznych. Autorzy artykułu omawiają nową publikację, powstałą we współpracy polskiej i niemieckiej, pt. Miejsca pracy przymusowej Polaków w Stralsundzie i Stargardzie, ukazując ją na tle dotychczasowej literatury przedmiotu. Omówiono treść niniejszej publikacji oraz uwypuklono jej przełomowy charakter, polegający na – nieznanym dotychczas w historiografii polskiej – ukazaniu dokładnego topograficznie obrazu mikroświata pracy przymusowej i łączeniu, jak nigdy dotąd, wątków historii, socjologii, psychologii i antropologii kulturowej. Książkę cechuje wielka siła wyrazu i sugestywna narracja, która wraz z odpowiednim doborem ikonografii pozwala czytelnikowi wraz z autorami wędrować trasą losu obcokrajowców-robotników przymusowych.

 

The phenomenon of forced labour of Poles in the period of the Second World War in the area of West Pomerania already has some historiography. The authors attempt to present a new publication created in Polish and German cooperation, Miejsca pracy przymusowej Polaków w Stralsrundzie i Stargardzie (The areas of forced labour of Poles in Stralsrund and Stargard) in the context of the existing literature on the subject. The paper discusses the contents of the publication, and accentuates on its ground-breaking character through, hitherto unknown to the Polish historiography, a topographically precise image of the micro-world of forced labour, combining like never before the topics of history, sociology, psychology and cultural anthropology. The book is characterised by its powerful imagery and equally suggestive narration which, along with the apt choice of iconography, allows the reader to follow the authors along the path of foreigners subjected to forced labour. 

Tytuł
Praca przymusowa Polaków w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o "utraconej młodości"
Twórca
Stępiński Włodzimierz
Słowa kluczowe
historia najnowsza; stosunki polsko-niemieckie; praca przymusowa w okresie II wojny światowej; Pomorze Zachodnie; historia historiografii; contemporary history; Polish-German relations; forced labour in the Second World War period; West Pomerania; the history of historiography
Współtwórca
Ślepowroński Tomasz ORCID 0000-0001-6498-4617
Wichert Wojciech
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/pz.2017.4-03
Źródło
Przegląd Zachodniopomorski, 2017, z. 4, s. 131-152
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 kwi 2022, 15:05:52
Data mod.22 kwi 2022, 15:05:52
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0