Procedura Espoo w niemieckim porządku prawnym : zagadnienia węzłowe

CC BY-SA Logo DOI

Procesy gospodarcze i inwestycyjne niejednokrotnie oddziałują na środowisko. Prawno-międzynarodowe ramy proceduralne w przedmiocie transgranicznego oddziaływania na środowisko tego typu projektów ustanowione zostały w Konwencji z Espoo. Do ich zadań należy zarówno poprawa jakości informacji przedkładanych decydentom, jak i ułatwienie mieszkańcom terenów narażonych bezpośredniego zaangażowania się w te procesy decyzyjne. Istnieje wiele zagadnień wymagających dookreślenia przez prawodawcę krajowego. Niemiecki porządek legislacyjny posiłkuje się w takich przypadkach odpowiednim stosowaniem norm zawartych w przepisach o krajowej ocenie środowiskowej.

 

It is not unusual that economic and investment processes influence the environment. The international legal norms on procedures connected to the environment transboundary impact assessments have been introduced into the Espoo Convention. These procedures are foreseen as a support in bettering the quality of information given to the decision-makers. Moreover, these are to enable the direct involvement in the mentioned decision processes by the citizens of the impacted areas. There are many issues that require clarification on behalf of the national legislator. In such cases the German legal system takes advantage of applicable usage national norms included in the Environmental Impact Assessment Act.

Tytuł
Procedura Espoo w niemieckim porządku prawnym : zagadnienia węzłowe
Twórca
Gressler Małgorzata
Słowa kluczowe
Konwencja z Espoo; ocena oddziaływania na środowisko; Espoo Convention; Environmental Impact Assessment
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ais.2017.20-06
Źródło
Acta Iuris Stetinensis, 2017, nr 4 (20), s. 93-106
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia26 kwi 2022, 14:57:13
Data mod.26 kwi 2022, 14:57:13
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0