Oczekiwane dochody jako determinanta przedsiębiorczości i ryzyka założenia własnego podmiotu

CC BY Logo DOI

Przedsiębiorczość zajmuje centralne miejsce w wyobraźni ekonomistów. Jest jedną z przesłanek zarówno rozwoju gospodarczego gospodarki, jak i rozwoju indywidualnego człowieka. Determinanty i kompetencje rynkowe przedsiębiorców wskazują na istotną rolę dochodów jako czynnika sprzyjającego powstawaniu przedsiębiorstw lub też decydującego o ich losach. Na tym tle powstała koncepcja niniejszej pracy. Czy osoby chcące zarobić więcej na rynku pracy deklarują przedsiębiorczość jako metodę osiągniecia tego celu oraz czy deklarują i podejmują większe ryzyko z tym związane? Badania podjęto na podstawie analizy wyników badań ankietowych oraz przeprowadzonego eksperymentu naukowego. Rezultaty badań częściowo odpowiedziały na postawione pytania.

 

Entrepreneurship takes a central place in the imagination of economists. It is one of the reasons for both growth and development of the economy as well as an individual human being. Determinants and market competences of entrepreneurs indicate the importance of income as a factor supporting the creation of enterprises or deciding on their market survival. Based on this background, the concept of the study was created: do people who want to earn more in the labor market declare entrepreneurship as a method of achieving this aim and do they declare and take the higher risk associated with it. This study was undertaken based on an analysis of survey results and a conducted economic experiment. The results partly answered these research questions. 

Tytuł
Oczekiwane dochody jako determinanta przedsiębiorczości i ryzyka założenia własnego podmiotu
Twórca
Bernat Tomasz ORCID 0000-0003-0010-9578
Słowa kluczowe
przedsiębiorczość; ryzyko; dochody
Słowa kluczowe
entrepreneurship; income; risk
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.7172/1644-9584.56.9
Źródło
Problemy Zarządzania, 2015, vol 13 nr 4, s. 144-158
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia14 lip 2022, 14:52:14
Data mod.14 lip 2022, 14:52:14
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0