Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie jako instytucja łącząca pokolenia

CC BY Logo DOI

Celem artykułu jest przedstawienie patronatu Heleny Radlińskiej nad Biblioteką Pedagogiczną w Szczecinie i jego konsekwencji, które wpisują się w zagadnienie łączenia pokoleń. Geneza biblioteki sięga 1946 roku, ale dopiero w 1976 roku, w czasie obchodów jubileuszu 30-lecia działalności, nadano szczecińskiej bibliotece imię Heleny Radlińskiej. Matką chrzestną biblioteki była studentka i współpracownica Heleny Radlińskiej, Irena Lepalczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, która uczestniczyła w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę, upamiętniających jej patronkę. Artykuł przedstawia genezę biblioteki, przygotowania do uroczystości nadania imienia H. Radlińskiej, przebieg uroczystości, nadesłane telegramy i listy oraz reakcję szczecińskiej prasy codziennej wobec tego wydarzenia. Tekst nawiązuje również do kolejnych wydarzeń: 40-lecia i 50-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Szczecinie oraz spotkań z okazji rocznic patronki, stanowiących łącznik pokoleń. Zawiera również odniesienia do stałej wystawy poświęconej Helenie Radlińskiej.

 

The aim of the article is to present the patronage of Helena Radlińska over the Pedagogical Library in Szczecin and its contribution to connecting different generations. The origins of the library go back to 1946, but it was not until its 30th jubilee celebrations in 1976 that the library in Szczecin was named after Helena Radlińska. The godmother of the library was a student and associate of Radlińska, Irena Lepalczyk, a professor at the University of Łodz, who participated in subsequent events organized by the library to honour its patron. The article discusses the genesis of the library, the preparations for the ceremony of naming it after H. Radlińska, the course of the ceremony, the telegrams and letters received on the occasion, as well as the response of the local press to the event. The text also refers to the subsequent events: the 40th and 50th anniversary of the Pedagogical Library in Szczecin and the meetings held on the anniversaries of the birth and death of its patron, constituting a link between generations. It also contains references to the permanent exhibition devoted to Helena Radlińska.

Tytuł
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie jako instytucja łącząca pokolenia
Twórca
Magiera Elżbieta ORCID 0000-0003-4209-9240
Słowa kluczowe
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie; nadanie imienia Heleny Radlińskiej; instytucja łącząca pokolenia; wystawa poświęcona Helenie Radlińskiej
Słowa kluczowe
Helena Radlińska Pedagogical Library in Szczecin; naming after Helena Radlińska; an institution connecting generations; an exhibition devoted to Helena Radlińska
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18778/2450-4491.15.13
Źródło
Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne, 2022, t. 15 nr 2, s. 236-258
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Pedagogika
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 lis 2022, 15:20:45
Data mod.17 lis 2022, 15:20:45
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0